Pertolongan Allah diperlukah?


oleh
man_andall

 

Adakah menyadari, apakah yang telah dimohon/diminta kepada-Nya?
Segera kepada Allah memohonlah:

‘Wahai Pemelihara kami,
berikan kami di dunia yang baik, 
dan di akhirat yang baik,
dan lindungilah kami dari azab Api."
Q. 2:201

‘Wahai Pemelihara kami,
tuangkanlah kepada kami kesabaran, 
dan teguhkanlah kaki kami,
dan tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya (kafir)." Q. 2:250

‘Wahai Pemelihara kami,
janganlah simpangkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami,
dan berikan kami pengasihan dari sisi Engkau; sesungguhnya Engkaulah Yang Pemberi”
Q. 3:8

‘Wahai Pemelihara kami,
berikan kami pengasihan dari Engkau,
dan sediakanlah kami dengan kelurusan dalam urusan kami." Q. 18:10

‘Tidak ada tuhan melainkan Engkau,
Engkau disanjung, sesungguhnya akulah termasuk orang-orang zalim.
” Q. 21:87

‘Wahai Pemeliharaku,
aku berlindung pada Engkau dari cadangan-cadangan jahat syaitan-syaitan,
Dan aku berlindung pada Engkau, wahai Pemeliharaku, 
daripada mereka hadir padaku." Q. 23:97-98

‘Wahai Pemeliharaku,
sesungguhnya aku fakir memerlukan apa-apa kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku.” Q. 28:24

‘Wahai Pemeliharaku,
tolonglah aku terhadap kaum yang buat kerusakan." Q. 29:30

‘Aku menyerahkan urusanku kepada Allah;
sesungguhnya Allah lihat hamba-hamba-Nya.” Q. 40:44

‘Sesungguhnya Allah,
Dia Yang Pemberi Rezeki, 
Yang Mempunyai Kekuatan, Yang Teguh.” Q.51:58

 

Memohon ampunan Allah:

‘Wahai Pemelihara kami,
kurniakanlah kami ampunan-Mu; 
kepada Engkau kepulangan." Q. 2:285

‘Wahai Pemelihara kami,
sesungguhnya kami percaya;
ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami,
dan lindungilah kami dari azab Api." Q. 3:16

‘Wahai Pemelihara kami,
ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami,
dan apa yang mubazir dalam urusan kami, 
dan teguhkanlah kaki kami,
dan tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya."
Q. 3:147

‘Wahai Pemeliharaku,
ampunkanlah, dan kasihanilah; 
Engkau yang terbaik dari yang berpengasihan." Q. 23:118

‘Wahai Pemeliharaku,
aku telah menzalimi diriku. 
Ampunkanlah aku. Q. 28:16

‘Wahai Pemelihara kami,
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, 
dan ampunkanlah kami;
sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.” Q. 66:8

 

Memuji/Allah disanjung:

‘Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia,
Yang Hidup, Yang Kekal.
Mengantuk tidak mengambil-Nya, dan tidak juga tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi. 
Siapakah dia yang akan mengantara di sisi-Nya, kecuali dengan izin-Nya?
Dia tahu apa yang sebelum mereka, dan apa yang sesudah mereka,
dan mereka tidak tahu sesuatu dari pengetahuannya,
kecuali apa yang Dia hendaki.
Takhta-Nya merangkumi langit dan bumi,
dan Dia tidak rasa tertekan menjaga keduanya;
Dia Yang Tinggi, Yang Agung.” Q. 2:255

‘Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi,
dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.” Q. 3:189

‘Kemuliaan kepunyaan Allah kesemuanya;
Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui.” Q. 10:65

‘Allah, Raja, Yang Benar!
Tidak ada tuhan melainkan Dia, 
Pemelihara Arasy yang mulia
.” Q. 23:116

Sesungguhnya Allah,
Dia Yang Pemberi Rezeki, 
Yang Mempunyai Kekuatan, Yang Teguh.” Q. 51:58

Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.” Q. 1:2

 

Kamu mohonlah pertolongan dalam kesabaran dan solat,
karena ia adalah sungguh berat kecuali kepada orang-orang yang rendah hati. Q. 2:45


Pekanbaru Riau, 18 Mei 2005, terjemahan Bacaan


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman