LAILATUL QADAR - 
PENANTIAN SIA-SIA

Oleh W. Kassim
Setiap tahun di dalam bulan Ramadan, umat Islam yang percayai hadis akan menunggu kedatangan Lailatul Qadar atau Malam yang Berkuasa kerana mereka percaya orang yang menemui lailatul Qadar itu, dosa-dosanya yang telah lepas akan diampunkan Allah, dan segala do'anya akan dimakbulkan. Kepercayaan ini bersandarkan kepada hadis berikut:

AbuHurayrah
SAHIH AL-BUKHARI
1.34

Allah's Apostle (peace_be_upon_him) said, "Whoever establishes the prayers on the night of Qadr out of sincere faith and hoping to attain Allah's rewards (not to show off) then all his past sins will be forgiven."

Ada beberapa hadis yang menjelaskan kemungkinan waktu datangnya Lailatul Qadar itu. Diantaranya ialah:

Jilid: 3
No: 232
SAHIH BUKHARI
Narrator: Ibn 'Umar

Some men amongst the COMPANIONS of the Prophet were shown in their DREAMS the night of Qadr was in the last seven nights of Ramadan. Allah's Apostle said, "It seems that all your dreams agree that (the Night of Qadr) is in the last SEVEN nights, and whoever wants to search for it (i.e. the Night of Qadr) should search in the last SEVEN (nights of Ramadan)."

Hadis di atas mengatakan bahawa Nabi berkata, malam Qadar itu ialah dalam tujuh hari terakhir bulan Ramadan, berdasarkan MIMPI beberapa orang sahabat.

3.
234
SAHIH BUKHARI
'Aisha

Allah's Apostle said, "Search for the Night of Qadr in the odd nights of the last TEN days of Ramadan."

Dalam hadis ini Nabi berkata lailatul Qadar itu adalah dalam sepuluh malam-malam GANJIL terakhir Ramadan. Ini adalah bercanggah dengan hadis yang terdahulu.

3.
237
SAHIH BUKHARI
'Aisha

Allah's Apostle used to practice Itikaf in the last ten nights of Ramadan and used to say, "Look for the Night of Qadr in the last TEN nights of the month of Ramadan,"

Dalam hadis ini Nabi berkata lailatul Qadar itu adalah dalam sepuluh malam-malam terakhir (bukan malam GANJIL sahaja). Ini pun bertentang dengan dua hadis yang terdahulu.

3.
240
SAHIH BUKHARI
'Ubada bin As-Samit

The Prophet came out to inform us about the Night of Qadr but two Muslims were quarreling with each other. So, the Prophet said, "I came out to inform you about the Night of Qadr but such-and-such persons were quarreling, so the news about it had been taken away; yet that might be for your own good, so search for it on the 29th, 27th and 25th (of Ramadan).

Hadis ini pula mengatakan berita tentang lailatul Qadar itu sudah ditarik balik (Nabi lupa) kerana dua orang bergaduh. Maka Nabi mengagak-agak ia mungkin pada malam 29, 27 atau 25 Ramadan. Ini pun lagi satu penjelasan Nabi yang bercanggah. 

3.
244
SAHIH BUKHARI
Abu Said Al-Khudri

Allah's Apostle used to practice Itikaf in the middle ten days of Ramadan and once he stayed in Itikaf till the night of the twenty-first and it was the night in the morning of which he used to come out of his Itikaf. The Prophet said, "Whoever was in Itikaf with me should stay in Itikaf for the last ten days, for I was informed (of the date) of the Night (of Qadr) but I have been caused to forget it. (In the dream) I saw myself prostrating in mud and water in the morning of that night. So, look for it in the last ten nights and in the odd ones of them." It rained that night and the roof of the mosque dribbled as it was made of leaf stalks of date-palms. I saw with my own eyes the mark of mud and water on the forehead of the Prophet (i.e. in the morning of the twenty-first).

Hadis ini pun mengatakan Nabi lupa. Namun demikian, Nabi menyuruh orang menunggu lailatul Qadar itu pada keseluruhan sepuluh malam terakhir Ramadan.

Hadis-hadis sahih Bukhari tersebut adalah saling bercanggah dan tidak menyatakan malam yang tepat tentang kejadian lailatul Qadar itu. 

Walaupun begitu, ada satu hadis dari sahih Muslim yang beri tarikh yang tepat kejadian lailatul Qadar itu, iaitu pada malam yang ke-27. Tetapi hadis ini agak karut kerana ia mengatakan buktinya ialah matahari terbit tanpa sinaran pada hari tersebut. Hadisnya adalah sebagai berikut:

Ubayy ibn Ka'b
SAHIH MUSLIM
2633
Zirr ibn Hubaysh reported: 

I thus asked Ubayy ibn Ka'b: Your brother (in faith) Ibn Mas'ud says: He who stands (for the night prayer) throughout the year will find laylat al-Qadr. Thereupon he said: May Allah have mercy upon him. (He said these words) with the intention that people might not rely only (on one night), whereas he knew that it (laylat al-Qadr) was in the month of Ramadan and it was the twenty-seventh night. He then took an oath (without making any exception, i.e. without saying insha'Allah) that it was the twenty-seventh night. I said to him: AbulMundhir, on what grounds do you say that? Thereupon he said: By the indication or by the sign which the Messenger of Allah (peace_be_upon_him) gave us, and that is that on that day (the sun) would rise without having any ray in it.

Semua hadis tersebut adalah bercanggah, anih dan tidak boleh dipercayai. Tidak terdapat satu pun hadis yang mengatakan bahawa Nabi atau sahabat pernah terjumpa lailatul Qadar itu. Sekiranya Nabi sendiri pun tidak pernah bertemu dengan lailatul Qadar, mungkinkah manusia lain lebih wajar menemuinya?

Keterangan Quran tentang lailatul Qadar adalah amat jelas

97:1. Sesungguhnya, Kami turunkannya (Al-Quran) pada malam yang berkuasa.

97:2. Dan tahukah kamu apakah ia malam yang berkuasa?

97:3. Malam yang berkuasa adalah lebih baik daripada seribu bulan,

97:4. Padanya malaikat-malaikat dan Roh turun, dengan izin Pemelihara mereka, dengan segala perintah,

Ayat 97:1 menjelaskan bahawa malam qadr itu berlaku sekali sahaja iaitu satu malam waktu Quran diturunkan. Malam itulah yang dikatakan lebih baik daripada seribu bulan dimana Malaikat dan Roh juga turun. 

Quran itu telah diturunkan pada bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan di dalam ayat 2:185. "Bulan Ramadan yang padanya al-Qur'an diturunkan untuk jadi satu petunjuk bagi manusia.." 

Quran itu diturunkan kepada Nabi sekali sahaja dalam waktu hayatnya. Maka peristiwa lailatul Qadar itu tentulah juga sekali sahaja dan tidak akan berulang lagi hingga hari kiamat.

Oleh itu, menunggu-nunggu kedatangan lailatul Qadar nyatalah amalan sesat dan sia-sia.


Sila rujuk:
Malam al-Qur'an diturunkan


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman