Kehidupan Dunia
menurut ajaran al-Qur'an

 

Selain cipta kehidupan bagi manusia, Dia Yang Perkasa, Yang Pengampun, turut cipta kematian, untuk menguji siapa paling baik dalam amalan. Amalan dalam kehidupan kesenangan dunia akan dibayar pada Hari Kiamat, iaitu kehidupan di akhirat, di mana terdapat dua tempat menginap, Api dan Taman, atau Neraka dan Syurga. Firman Allah,

"yang mencipta kematian dan kehidupan, supaya Dia uji kamu, siapa antara kamu yang paling baik dalam amalan; dan Dia Yang Perkasa, Yang Pengampun," (67:2)

"Tiap-tiap jiwa akan rasa kematian, dan sungguh, kamu akan dibayar sepenuhnya upah kamu pada Hari Kiamat; sesiapa yang disingkirkan daripada Api dan dimasukkan ke Taman, akan dapat kemenangan. Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang memperdayakan." (3:185)

Antara dua kehidupan tersebut, kehidupan di dunia dipilih jadi perkara yang dibicarakan di sini. Isinya dicungkil daripada ayat-ayat al-Qur'an mengandungi kalimat kehidupan atau hayat dalam bahasa asal. Pada ayat-ayat tersebut, terdapat frasa kehidupan dunia (hayaati dun-ya) dengan banyak, lalu tajuk dapat dihuraikan dengan luas dan jelas.

 

Buat permulaan, diturunkan lima ayat untuk menjelaskan sedikit mengenai tajuk, di mana kebanyakan daripadanya menyatakan bahawa kehidupan dunia adalah kesenangan dengan beberapa sifat, sementara satu daripadanya pula menyatakan ia bukan kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar adalah di akhirat. Lima ayat yang dimaksudkan berbunyi,

"Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang memperdayakan." (3:185)

"Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan; sungguh, tempat kediaman akhir adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Apa, tidakkah kamu faham?" (6:32)

"... kesenangan kehidupan dunia ini, dibandingkan dengan akhirat, adalah suatu yang sedikit." (9:38)

"Kehidupan dunia ini adalah tiada, melainkan satu hiburan dan satu permainan; sesungguhnya tempat kediaman akhir ialah Kehidupan (sebenar), jika mereka tahu." (29:64)

"...sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berlalu; sesungguhnya akhiratlah tempat kediaman yang stabil." (40:39)

"Ketahuilah bahawa kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan, dan perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu, dan persaingan dalam harta dan anak-anak.... dan kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang menipukan." (57:20)

Selanjutnya, dalam kehidupan dunia manusia diberi rezeki. Antara mereka menerima rezeki yang luas, dan yang lain sempit, menurut kehendak-Nya. Demikianlah difahamkan daripada ayat berbunyi,

"Allah menjulur dan menyempitkan rezeki-Nya kepada siapa Dia hendaki. Mereka gembira dengan kehidupan dunia ini; dan kehidupan dunia ini, di samping akhirat, hanyalah kesenangan sementara." (13:26)

Ciri-ciri kehidupan dunia telah disebut di dalam aya-ayat yang didahulukan tadi, dan mereka dapat diringkas seperti tercatat dalam senarai di bawah:

Terdapat juga dalam kehidupan dunia suatu jenis kasih sayang yang wujud di kalangan manusia. Kasih sayang tersebut wujud atas kepercayaan kepada berhala. Berhala yang dimaksudkan al-Qur'an adalah bukan sahaja patung-patung yang diukir malah manusia juga, seperti orang alim atau ulamak, yang kepercayaan dalam agama dihalakan kepada mereka, bukan Allah. Firman-Nya,

"Dan berkata, 'Kamu ambil untuk kamu hanyalah berhala-berhala, selain daripada Allah, sebagai tanda kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia ...'" (29:25)

Dan ayat yang disebut mengenai berhala berbunyi, "Kamu hanya sembah, selain daripada Allah, berhala-berhala, dan kamu cipta fitnahan; sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah, selain daripada Allah, tidak berkuasa untuk memberi rezeki kepada kamu." (29:17).

Apa dikatakan selain daripada Allah yang disembah, atau seseorang yang ditaati dalam agama, tidak cipta sesuatu sedang mereka sendiri diciptakan, dan tidak berkuasa atas pelbagai perkara lain, termasuk kehidupan. Perkara-perkara lain yang dimaksudkan dapat diketahui daripada bacaan di bawah:

"Namun begitu, mereka ambil untuk mereka tuhan-tuhan, selain daripada-Nya, yang tidak cipta sesuatu sedang mereka sendiri diciptakan; dan mereka tidak berkuasa atas mudarat atau manfaat kepada diri-diri mereka sendiri; dan mereka tidak berkuasa atas kematian, dan tidak juga kehidupan, dan tidak juga kebangkitan." (25:3)

 

Kesenangan kehidupan dunia telah banyak disebut tadi. Perkara-perkara yang menerbitkan kesenangan dapat difahamkan daripada ayat di bawah, di mana enam disebut:

"Dinampakkan indah bagi manusia ialah kecintaan hawa nafsu (syahwat) daripada perempuan-perempuan, dan anak-anak, dan menimbunkan timbunan emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditanda, dan binatang ternak, dan tanaman. Itu kesenangan kehidupan dunia; tetapi Allah, di sisi-Nya tempat kembali yang terbaik." (3:14)

Kesenangan boleh jadikan manusia bersifat angkuh. Misalan, orang-orang yang berada dalam bahaya maut, lalu berjanji jadi orang-orang berterima kasih kepada Allah jika diselamatkan, tetapi setelah diselamatkan dan berada dalam kesenangan tiba-tiba mereka jadi angkuh. Kejadian tersebut dirakam dalam al-Qur'an seperti berikut:

"Dia yang menjalankan kamu di darat dan laut; dan apabila kamu di dalam kapal, dan ia berlayar bersama mereka dengan angin yang baik, dan mereka gembira dengannya; lalu datang kepada mereka angin kencang, dan gelombang-gelombang datang kepada mereka dari segenap tempat, dan mereka sangka mereka diliputi olehnya; mereka menyeru (doa) kepada Allah, dengan menuluskan agama mereka untuk-Nya, 'Jika Engkau selamatkan kami daripada yang ini, sungguh, kami akan berada di kalangan orang-orang berterima kasih.'
Maka apabila Dia selamatkan mereka, tiba-tiba mereka angkuh di bumi, tanpa patut. Wahai manusia, keangkuhan kamu hanyalah terhadap diri kamu sendiri; kesenangan kehidupan dunia ini, kemudian kepada Kami kamu kembali, kemudian Kami beritahu kamu apa kamu buat." (10:22-23)

Selanjutnya, pandangan ke arah orang-orang yang bersenang-senang dengan bunga kehidupan dunia tidak harus dipanjangkan saatnya, kerana mereka sedang diuji. Rezeki daripada Allah dengan amalan-amalan baik, seperti percaya kepada-Nya, berserta janji-Nya yang baik yang kemudian ditemui, adalah lebik baik daripada orang-orang yang menerima kesenangan kehidupan dunia dan kemudian dihadapkan pada Hari Kiamat. Ayat-ayat bersabit berbunyi,

"Janganlah kamu panjangkan mata-mata kamu kepada apa yang kami beri kesenangan pasangan-pasangan antara mereka, dengan bunga kehidupan dunia, supaya Kami uji mereka dengannya; dan rezeki Pemelihara kamu adalah lebih baik, dan lebih kekal." (20:131)

"Apa, adakah orang yang Kami janjikan janji yang baik, dan dia temuinya, sama dengan orang yang kepadanya kami beri kesenangan kehidupan dunia, kemudian dia pada Hari Kiamat termasuk orang-orang yang dihadapkan?" (28:61)

Sehubungan itu, satu kisah sebuah tempat yang diberi Allah kesenangan dan dihilangkan azab kerendahan dalam kehidupan dunia kerana penduduknya percaya dan imannya bermanfaat, terdapat di dalam al-Qur'an. Kaum yang mendudukinya ialah kaum Nabi Yunus. Kisah disebut di dalam ayat berbunyi,

"Mengapakah tidak ada sebuah bandaraya yang percaya, dan imannya bermanfaat kepadanya, melainkan kaum Yunus; apabila mereka percaya, Kami hilangkan daripada mereka azab kerendahan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan mereka untuk suatu waktu." (10:98)

Sementara cerita kaum tidak percaya pula, yang diberi kesenangan dalam kehidupan dunia juga terdapat di dalam al-Qur'an. Pembesar-pembesar mereka menolak seorang Rasul daripada kaumnya sendiri, lalu mereka dihapuskan Allah sehingga jadi umpama sampah kering. Begini bunyi sebahagian daripada ceritanya:

"Berkata pembesar-pembesar, orang-orang tidak percaya daripada kaumnya, yang dustakan pertemuan di akhirat, dan kepadanya Kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, 'Tiadalah ini, melainkan seorang manusia yang serupa dengan kamu, yang makan apa kamu makan, dan minum apa kamu minum.....
Dan Teriakan ambil mereka dengan patut, dan Kami buat mereka seperti sampah kering; maka nyahlah kaum yang zalim!" (23:33 dan 41)

Lantas, dapat diketahui bahawa orang-orang yang menerima kesenangan dalam kehidupan dunia tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat Allah digolongkan sebagai orang-orang zalim.

 

Perhiasan menunjukkan kesenangan. Sesiapa yang hendak perhiasan akan diberi dengan penuh di dunia atas amalan-amalan yang dibuat. Contoh perhiasan yang diangan-angankan ialah harta dan anak-anak. Akan tetapi mereka tidak kekal. Yang kekal ialah kerja-kerja baik . Ayat-ayat yang beri petunjuk kepada demikian adalah:

"Sesiapa yang hendak kehidupan dunia dan perhiasannya, Kami akan bayar kepada mereka sepenuhnya untuk amalan-amalan mereka di dalamnya, dan mereka tidak dirugikan di dalamnya." (11:15)

"Harta dan anak-anak ialah perhiasan kehidupan dunia; tetapi yang kekal, kerja-kerja baik - adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik diangan-angankan." (18:46)

Orang-orang tidak percaya mengangan-angankan perhiasan untuk menunjukkan kesenangan dalam kehidupan dunia. Sekiranya mereka berjenis umat lain tentu Allah buatkan mereka rumah-rumah daripada perak seperti dinyatakan ayat berikut:

"Dan sekiranya manusia bukan umat yang satu, tentu Kami buatkan untuk orang-orang tidak percaya kepada Yang Pemurah, bumbung-bumbung rumah mereka daripada perak, dan tangga-tangga, yang di atasnya mereka menaiki,
Dan pintu-pintu rumah mereka, dan sofa-sofa yang di atasnya untuk bersandar,
Dan perhiasan-perhiasan; sesungguhnya semua ini tiadalah melainkan kesenangan kehidupan dunia, dan akhirat di sisi Pemelihara kamu adalah bagi orang-orang bertakwa." (43:33-35)

Maka rumah dan bahagian-bahagiannya boleh dijadikan perhiasan untuk menunjukkan kesenangan dalam kehidupan dunia dengan dibuat secara mewah sekali.

Oleh itu, semua benda yang dijadikan kesenangan dan perhiasan kehidupan dunia yang telah disebut dapat diringkas dan disenaraikan di bawah ini:

 

Harus diingat bahawa segala yang diberi dalam kesenangan dan perhiasan semasa hidup di dunia adalah tidak sebaik dan sekekal berbanding apa yang di sisi Allah. Yang kemudian itu adalah bagi orang-orang yang percaya dan tawakal kepada-Nya. Sila lihat ayat-ayat di bawah:

"Apa sahaja benda yang kamu diberi adalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya; dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu faham?" (28:60)

"Apa sahaja benda yang kamu diberi ialah kesenangan kehidupan dunia; tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik, dan lebih kekal bagi orang-orang yang percaya, dan tawakal kepada Pemelihara mereka." (42:36)

 

Perhiasan tidak harus diangan-angankan. Ia dilarang, dan ayat-ayat yang melarang terdapat di dalam al-Qur'an, misalan yang ceritakan tentang perhiasan Karun, dan tentang isteri-isteri Nabi, yang baginda akan lepaskan sekiranya mereka hendak kehidupan dunia dan perhiasannya. Firman Tuhan,

"Maka dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya. Orang-orang yang hendak kehidupan dunia berkata, 'Sekiranya kita mempunyai yang serupa dengan apa yang Karun diberi! Sesungguhnya dia seorang empunya peruntungan yang besar.'
Tetapi orang-orang, yang kepada mereka diberi pengetahuan berkata, 'Celakalah kamu! Ganjaran Allah adalah lebih baik bagi orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik ; dan tiada yang akan menerimanya kecuali orang-orang yang sabar.'" (28:79-80)

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, 'Jika kamu hendak kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah, aku akan beri peruntukan untuk kamu, dan lepaskan kamu dengan pelepasan yang manis.'" (33:28)

Pun begitu, perhiasan atau lebih tepat, perhiasan Allah, tidak diharamkan Allah. Sebaliknya, Dia melarang orang-orang yang mengharamkannya, berserta benda-benda yang baik daripada rezeki-Nya, yang jadi khas bagi orang-orang yang percaya pada Hari Kiamat. Perhiasan dibuat Allah untuk menguji manusia, mana antara mereka paling baik dalam amalan, dan mana-mana perhiasan yang tidak membazir atau berlebihan boleh pula dibawa ke masjid. Begitu dijelaskan oleh ayat-ayat berbunyi,

"Katakanlah, 'Siapakah yang haramkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, dan benda-benda yang baik daripada rezeki-Nya?' Katakanlah, 'Ini, pada Hari Kiamat, adalah khas bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan dunia ini.' Begitulah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang tahu." (7:32)

"Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kamu di setiap masjid; dan makan dan minumlah, tetapi janganlah kamu membazir; Dia tidak suka orang-orang yang membazir." (7:31)

"Kami buatkan segala yang di bumi untuk perhiasan baginya, dan supaya Kami uji siapa antara mereka yang paling baik dalam amalan." (18:7)

Perhiasan daripada harta dan anak-anak kepunyaan orang-orang tidak percaya tidak harus menarik hati, kerana mereka menjadi bahan-bahan azab dalam kehidupan dunia bagi mereka.

"Maka janganlah harta-harta mereka, dan anak-anak mereka, menarik hati kamu; Allah hanya hendak dengannya untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia ini, dan supaya jiwa-jiwa mereka melayang sedang mereka orang-orang tidak percaya." (9:55)

Tersebut pula kisah Firaun dan pembesar-pembesarnya yang dikurniakan perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, tetapi sesat dan zalim, lalu Nabi Musa berdoa, memohon supaya mereka dibiarkan sesat dan harta-harta mereka dihapuskan. Doa baginda berbunyi,

"Pemelihara kami, Engkau telah beri Firaun dan pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia ini. Pemelihara kami, biarkanlah mereka sesat daripada jalan Engkau. Pemelihara kami, hapuskanlah harta-harta mereka, dan keraskanlah hati mereka supaya mereka tidak percayai, sehingga mereka melihat azab yang pedih." (10:88)

 

Allah telah buat persamaan terhadap kehidupan dunia. Di bawah ini diturunkan tiga, kesemuanya sama iaitu seperti air yang diturunkan dari langit, tetapi berbeza dalam huraian lanjut:

"Dan buatlah bagi mereka persamaan kehidupan dunia: ia seperti air yang Kami turunkan dari langit, dan tumbuhan bumi bercampur dengannya; dan pada waktu pagi, ia jadi jerami yang angin menerbangkan; dan Allah mempunyai kuasa atas segala sesuatu." (18:45)

"Persamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, dan tumbuhan bumi bercampur dengannya, daripadanya manusia dan binatang ternak makan, sehingga, apabila bumi telah mengambil gemerlapannya, dan menampakkannya indah, dan penduduknya sangka mereka sudah menguasainya, perintah Kami datang kepadanya, malam atau siang, dan Kami membuatnya tanaman yang tertinggal sesudah dituai, seakan-akan ia tidak tumbuh kelmarinnya. Begitulah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan." (10:24)

"Ketahuilah bahawa kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan, dan perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu, dan persaingan dalam harta dan anak-anak. Ia persamaan hujan di mana tanamannya mengagumkan orang-orang tidak percaya; kemudian ia jadi kering, dan kamu melihatnya jadi kuning, kemudian ia jadi jerami yang hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras, dan ampunan daripada Allah, dan kepuasan hati; dan kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang menipukan." (57:20)

 

Namun demikian, terdapat orang-orang yang lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka dapat dikenali dengan jelas daripada ayat-ayat berkaitan, yang diturunkan di bawah:

"Adakah kamu percayai sebahagian al-Kitab, dan kamu tidak percaya kepada sebahagian yang lain? Maka apakah balasan ke atas orang-orang daripada kamu yang buat demikian itu, melainkan kerendahan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat, dikembalikan kepada azab yang paling keras, dan Allah tidak lalai daripada apa kamu buat.
Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Bagi mereka azab tidak diringankan, dan tidak juga mereka ditolong." (2:85-86)

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan untuk bertemu dengan Kami, dan yang sangat puas hati dengan kehidupan dunia ini, dan tenteram padanya, dan orang-orang yang lalai daripada ayat-ayat Kami," (10:7)

"Orang-orang yang lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat, dan halangi jalan Allah, dan inginkannya jadi bengkok; mereka adalah dalam kesesatan yang jauh." (14:3)

"Sesiapa yang tidak percaya kepada Allah sesudah keimanannya - kecuali orang yang dipaksa, dan hatinya tenteram dalam keimanannya - tetapi sesiapa yang dadanya dilapangkan dalam ketidakpercayaan, maka kepada merekalah kemurkaan daripada Allah, dan bagi mereka, azab yang besar.
Itu kerana mereka lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat, dan bahawa Allah tidak beri petunjuk kepada kaum tidak percaya." (16:106-107)

"Dan sabarkan diri kamu dengan orang-orang yang seru Pemelihara mereka pada waktu pagi dan petang, dengan hendakkan wajah (sokongan)-Nya, dan jangan mata-mata kamu berpaling daripada mereka kerana hendakkan perhiasan kehidupan dunia; dan jangan taati orang yang hatinya Kami lalaikan daripada peringatan Kami supaya dia mengikuti keinginannya, dan urusannya melewati batas." (18:28)

"Katakanlah, 'Bolehkah kami beritahu kamu siapakah yang jadi yang paling rugi dalam amalan mereka?
Orang-orang yang usahanya jadi sesat di dalam kehidupan dunia sedang mereka sangka mereka buat perbuatan baik.
Mereka itulah orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Pemelihara mereka, dan pertemuan dengan-Nya; amalan-amalan mereka menjadi sia-sia, dan pada Hari Kiamat, Kami tidak tegakkan bagi mereka sebarang timbangan.'" (18:103-105)

"Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba pemudi kamu melakukan pelacuran, jika mereka hendak kesucian, kerana kamu cari keuntungan kehidupan dunia. Sesiapa yang paksa mereka, maka sesungguhnya Allah, setelah mereka dipaksa, Pengampun, Pengasih." (24:33)

"Maka berpalinglah kamu daripada orang yang berpaling daripada Peringatan Kami, dan hendak hanya kehidupan dunia." (53:29)

"Maka, bagi orang yang melampaui batas,
Dan lebih suka kehidupan dunia," (79:37-38)

"Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya,
Dan mengingati (menyebut) nama Pemeliharanya, dan menyembah.
Tidak, tetapi kamu lebih suka kehidupan dunia," (87:14-16)

Senarai orang-orang yang disebut di dalam ayat-ayat di atas, iaitu mereka yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, diringkaskan di bawah ini:

 

Kehidupan dunia dinampakkan indah bagi orang-orang tidak percaya. mereka ejek orang-orang yang percaya. Contoh benda-benda yang dinampakkan indah, iaitu yang menunjukkan kesenangan dalam kehidupan dunia, telah diberi sebelum ini, tetapi ayatnya diturunkan lagi di bawah. Dua ayat berkaitan berbunyi,

"Dinampakkan indah bagi orang-orang tidak percaya ialah kehidupan dunia, dan mereka ejek orang-orang yang percaya; tetapi orang-orang bertakwa adalah di atas mereka pada Hari Kiamat; dan Allah beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki tanpa hitungan." (2:212)

"Dinampakkan indah bagi manusia ialah kecintaan hawa nafsu (syahwat) daripada perempuan-perempuan, dan anak-anak, dan menimbunkan timbunan emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditanda, dan binatang ternak, dan tanaman. Itu kesenangan kehidupan dunia; tetapi Allah, di sisi-Nya tempat kembali yang terbaik." (3:14)

Ada juga yang sangat inginkan kehidupan, termasuk mereka yang sekutukan Allah, dan antara mereka pula ingin diberi umur seribu tahun, seolah tidak mahu mati. Firman-Nya,

"Dan kamu dapati mereka, manusia yang paling inginkan kehidupan, dan daripada orang-orang yang sekutukan, ada seorang daripada mereka beringinkan bahawa dia diberi umur seribu tahun; namun begitu, dia dengan dipanjangkan umur, tidak akan menyingkirnya daripada azab. Allah lihat apa mereka buat." (2:96)

Selain itu, disebut orang yang percakapannya tentang kehidupan dunia sungguh menarik hati dan dia bersaksikan Allah, tetapi dia merupakan seorang yang paling degil dalam perbincangan mengenai Allah, dan tidak takut kepada-Nya, kerana rasa mulia, sombong. Penjelasan sebenar dapat dibaca di bawah ini:

"Dan antara manusia, ada yang ucapannya terhadap kehidupan dunia menarik hati kamu, dan dia bersaksikan Allah atas apa yang di dalam hatinya, padahal dialah yang paling degil dalam pertengkaran...
Dan apabila dikatakan kepadanya, 'Takutilah Allah', kemuliaan mengambilnya dalam dosanya. Maka cukuplah untuk dia Jahanam - betapa buruknya buaian!" (2:204 dan 206)

Turut mampu menarik hati ialah harta dan anak-anak kepunyaan orang-orang tidak percaya. Allah melarang buat demikian, kerana mereka menjadi bahan yang mengazab dalam kehidupan dunia. Ayatnya sudah dicatat juga di halaman ini, berbunyi,

"Maka janganlah harta-harta mereka, dan anak-anak mereka, menarik hati kamu; Allah hanya hendak dengannya untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia ini, dan supaya jiwa-jiwa mereka melayang sedang mereka orang-orang tidak percaya." (9:55)

 

Ayat-ayat mengandungi frasa kehidupan dunia turut menyebut mengenai perang. Orang-orang yang berperang di jalan Allah dikatakan menjual kehidupan dunia dengan akhirat, dan yang rasa berat untuk pergi dikatakan pula sangat berpuas hati dengan kesenangan kehidupan dunia daripada akhirat. Firman-Nya,

"Maka hendaklah mereka berperang di jalan Allah, yang jual kehidupan dunia dengan akhirat, dan sesiapa berperang di jalan Allah dan dibunuh, atau mereka kalahkan, kelak Kami akan berikannya upah yang besar." (4:74)

"Wahai orang-orang yang percaya, mengapakah kamu apabila dikatakan kepada kamu, 'Berperanglah di jalan Allah', kamu menyerap dengan berat kepada bumi? Adakah kamu sangat puas hati dengan kehidupan dunia ini daripada akhirat? Namun begitu, kesenangan kehidupan dunia ini, dibandingkan dengan akhirat, adalah suatu yang sedikit." (9:38)

Dan, dalam peperangan terdapat keuntungan kehidupan dunia iaitu rampasan perang. Akan tetapi ia tidak diperoleh dengan mengatakan kepada orang yang beri "Salam" bahawa dia bukan seorang mukmin untuk merampas daripadanya. Firman-Nya lagi,

"Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berpergian di jalan Allah, telitilah kamu, dan janganlah kata kepada orang yang lemparkan kepada kamu "Salam", "Kamu bukan orang mukmin", kerana cari keuntungan kehidupan dunia. Di sisi Allah rampasan perang yang banyak. Demikianlah kamu dahulunya; tetapi Allah berbudi baik kepada kamu. Maka telitilah kamu; sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat" (4:94)

 

Selanjutnya, didapati agak banyak ayat disuratkan untuk mendedah orang-orang ditipu kehidupan dunia. Mereka terdiri daripada orang-orang yang:

Senarai adalah ringkasan kepada mesej ayat-ayat di bawah mengenai orang-orang yang ditipu dengan kehidupan dunia:

"Dan tinggalkanlah orang-orang yang ambil agama mereka untuk satu permainan, dan satu hiburan, dan yang kehidupan dunia menipu mereka. Ingatkanlah dengannya supaya sesuatu jiwa tidak dibinasakan kerana apa yang ia usahakan; selain daripada Allah, ia tidak ada wali (pelindung) dan tidak ada pengantara, dan jika ia tebus dengan yang setara, ia tidak akan diambil daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dibinasakan kerana apa yang mereka usahakan. Bagi mereka, minuman daripada air yang mendidih, dan azab yang pedih, kerana mereka tidak percaya." (6:70)

"'Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah Rasul-Rasul datang daripada kamu sendiri yang ceritakan kepada kamu ayat-ayat-Ku, dan beri amaran kepada kamu mengenai pertemuan hari kamu ini?' Mereka berkata, 'Kami saksikan terhadap diri-diri kami sendiri.' Mereka ditipu oleh kehidupan dunia, dan mereka saksikan terhadap diri-diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang tidak percaya." (6:130)

"Penghuni-penghuni Api memanggil penghuni-penghuni Taman, 'Curahkanlah kepada kami air, atau daripada apa yang Allah rezekikan kamu!' Mereka berkata, 'Allah haramkan mereka kepada orang-orang tidak percaya,
Yang menjadikan agama mereka sebagai satu hiburan, dan satu permainan, dan yang kehidupan dunia telah menipu mereka.' Maka pada hari ini, Kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa akan pertemuan hari mereka ini, dan mereka sangkal ayat-ayat Kami." (7:50-51)

"Wahai manusia, takutilah Pemelihara kamu, dan takutilah akan satu hari apabila tiada bapa akan bela anaknya, dan tiada juga anak bela bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar; maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu, dan janganlah sekali-kali penipu dapat menipu kamu terhadap Allah." (31:33)

"Wahai manusia, janji Allah adalah benar; maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu, dan janganlah seorang penipu dapat menipu kamu mengenai Allah." (35:5)

"'Itu adalah kerana kamu ambil ayat-ayat Allah dalam olok-olokan, dan kehidupan dunia menipu kamu.' Maka pada hari ini, mereka tidak akan dikeluarkan darinya, dan tidak juga mereka diberi keredaan." (45:35)

"dan kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang menipukan." (57:20)

 

Balasan atas kejahatan dalam kehidupan dunia disediakan. Ia bukan sahaja menimpa pada hari akhirat malah semasa hidup di dunia juga. Orang-orang yang ditimpa disenaraikan di bawah:

Nabi Muhammad pun tidak berkecuali daripada menerima azab, tetapi baginda akan menerima dua kali ganda di dunia dan dua kali ganda di akhirat. Cerita selajutnya berbunyi,

"Sungguh, mereka hampir-hampir goda kamu daripada apa yang Kami wahyukan kamu, supaya kamu mengada-adakan terhadap Kami yang selain daripadanya, dan kemudian tentu mereka akan ambil kamu sebagai sahabat.
Dan sekiranya Kami tidak meneguhkan kamu (Muhammad), sungguh, kamu hampir cenderung sedikit kepada mereka dengan sesuatu.
Kemudian tentu Kami akan merasakan kepada kamu dua kali ganda dalam kehidupan, dan dua kali ganda daripada kematian; dan kemudian kamu tentu dapati tiada sesiapa yang menolong kamu terhadap Kami." (17:73-75)

Jenis-jenis balasan yang menimpa orang-orang bersalah daripada kesalahan di atas adalah:

 

Menyebut mengenai orang-orang yang percaya pula. Mereka juga dibalas dua kali, iaitu kehidupan dunia dan di akhirat. Ganjaran bagi mereka disenaraikan seperti di bawah:

Ayat-ayat jadi ringkasan di atas yang menyebut ganjaran di dunia dan akhirat, bagi orang-orang yang percaya dan yang bertakwa, adalah seperti berikut:

"Orang-orang yang percaya dan bertakwa,
Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia, dan di akhirat. Tidak ada pertukaran bagi kata-kata Allah; itulah kemenangan yang besar." (10:63-64)

"apabila mereka percaya, Kami hilangkan daripada mereka azab kerendahan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan mereka untuk suatu waktu." (10:98)

"Allah meneguhkan orang-orang yang percaya dengan ucapan yang teguh, di dalam kehidupan dunia, dan di akhirat; dan Allah sesatkan orang-orang zalim; dan Allah buat apa Dia hendaki." (14:27)

"Sesungguhnya Kami akan menolong Rasul-Rasul Kami dan orang-orang yang percaya, di dalam kehidupan dunia, dan pada hari apabila saksi-saksi bangkit," (40:51)

"Orang-orang yang berkata, 'Pemelihara kami Allah', kemudian mereka meluruskan (teguhkan) pendirian, kepada mereka malaikat-malaikat turun, dengan berkata, 'Jangan takut, dan jangan sedih; gembiralah dengan Taman yang kamu telah dijanjikan.
Kamilah wali-wali (sahabat-sahabat) kamu dalam kehidupan dunia, dan di akhirat; di dalamnya kamu dapati semua yang jiwa kamu inginkan, dan apa yang kamu seru,'" (41:30-31)

Dan akhir sekali, ayat berbunyi,

"Tiadalah kehidupan dunia melainkan satu permainan dan satu hiburan; dan jika kamu percayai dan bertakwa, Dia akan beri kamu upah kamu, dan tidak minta kepada kamu harta-harta kamu." (47:36)

Selain bermaksud diberi upah, ayat di atas, menurut pendapat penulis, mengingatkan orang-orang yang ingin bermain atau terhibur dalam kehidupan dunia supaya lakukan mereka dalam kepercayaan dan takwa kepada Allah.

 

Justeru, manusia harus hidup dengan percayai ayat-ayat Allah supaya tidak jadi seperti orang yang menyesal di akhirat kerana tidak dahulukan kehidupan di akhirat dengan Peringatan atau ayat-ayat Allah. Firman-Nya,

"Dan Pemelihara kamu datang, dan malaikat-malaikat, barisan atas barisan,
Pada hari itu, Jahanam didatangkan; pada hari itu, manusia mengingati; dan bagaimanakah peringatan baginya?
Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku telah dahulukan untuk kehidupanku (di akhirat)!" (89:22-24)

 

Kehidupan dunia bagi mukmin, lelaki dan perempuan, harus dihiasi dengan, misalan, kerja-kerja baik , takwa, beri zakat, dan percayai ayat-ayat Allah dengan benar-benar percaya. Dua Peringatan di bawah menyatakan demikian, dan satu daripadanya mengandungi doa, yang juga jadi penutup bagi perbincangan mengenai kehidupan dunia di sini.

"Dan sesiapa yang buat kerja-kerja baik , lelaki atau perempuan, dan dia mukmin, sungguh Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan Kami akan balas mereka dengan upah mereka mengikut yang paling baik daripada apa yang mereka telah buat." (16:97)

"Dan tuliskanlah (tetapkanlah) untuk kami dalam kehidupan dunia (haadzihi dun-ya) ini yang baik, dan di akhirat; kami bertaubat kepada Engkau.' Berkatalah Dia, 'Azab-Ku, Aku timpakan dengannya siapa yang Aku hendaki, dan pengasihan-Ku, merangkumi segala sesuatu, dan Aku akan tuliskannya untuk orang-orang bertakwa, dan mereka beri zakat, dan orang-orang yang benar-benar percayai ayat-ayat Kami," (7:156)

 

Penulis Bacaan
3 Januari 2011


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman