48. pada surah 17 ayat 2 terjemah BACAAN ada tertinggal kalimat kata "Dan" pada awal kalimat ayat, karena kalimat tersebut adalah sebagai kata sambung dari ayat 1 surah 17.

Beberapa terjemahan al-Qur'an lain juga didapati tidak menulis perkataan 'Dan' pada permulaan ayat tersebut, (17:2). Perkataan itu seterusnya didapati ditinggalkan di beberapa ayat lain yang bermula dengannya. Boleh jadi ia ditinggalkan untuk menyedapkan lagi bunyi terjemahan, walaupun mungkin dengan membuat kesilapan.

Dan tersebut diterjemah daripada perkataan wa. Dan ia pula bukan satu-satunya maksud bagi perkataan itu. Kamus beri beberapa maksud bagi wa, selain dan atau and dalam bahasa Inggeris, seperti:

and also      bermaksud  dan juga
and ..... too                    dan ..... juga, atau, dan ..... pun
with                               dengan
while                              semasa, sementara, ketika
                                      sewaktu

as                                   sebagai, dll.
when
                              bila, ketika, apabila, jika, jikalau
whereas                         manakala, sementara, sedangkan
by                                  oleh, dll.

Dan, dalam sumpah yang berbunyi wallah, wa jadi demi pula (demi Allah). Demikianlah adalah antara pengertian wa yang lain.

Maka wa di 17:2 tidak semestinya bermaksud dan. Ia boleh bermaksud yang selain daripada itu seperti dan juga dan sebagainya.

Sebab dan diminta untuk dimasukkan ke dalam ayat 17:2 adalah kerana ia dikatakan berfungsi sebagai penyambung bagi ayat 17:1. Untuk lebih jelas, diturunkan ayat-ayat tersebut di bawah ini:

"Dia disanjung, yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang lebih jauh di mana sekitarannya Kami berkati, supaya Kami lihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat." (17:1)

"Dan kami beri Musa Kitab, dan membuatnya satu petunjuk bagi Bani Israil, 'Janganlah ambil untuk kamu sebarang wakil selain daripada Aku.'" (17:2)

Dengan buat demikian, maka sesetengah pihak menyimpulkan bahawa hamba Allah yang diperjalankan itu adalah bukan Nabi Muhammad tetapi Nabi Musa.

Pendapat tersebut agak menarik tetapi (dengan maaf) kami sukar menerimanya atas beberapa sebab. Pertama, sebab kehadiran Masjidil Haram di ayat 17:1. Ia didapati tidak berkait langsung dengan Nabi Musa di dalam kesemua 15 ayat yang mengandunginya (kecuali mungkin ayat 17:1 tadi). Sila lihat ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi kalimat tersebut:

"Kami lihat kamu membalik-balikkan wajah (muka) kamu (Muhammad) ke langit; sungguh Kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang kamu puas hati. Maka palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram; dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya. orang-orang diberi al-Kitab tahu bahawa itu adalah yang benar daripada Pemelihara mereka; Allah tidak lalai daripada apa yang mereka kerjakan." (2:144)

"Dari mana sahaja kamu keluar, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram; ia adalah yang benar daripada Pemelihara kamu, dan Allah tidak lalai daripada apa kamu buat." (2:149)

"Dari mana sahaja kamu keluar, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya, supaya manusia tidak ada hujah terhadap kamu, kecuali orang-orang buat kezaliman antara mereka; dan janganlah takut pada mereka, tetapi kamu takutilah Aku ....." (2:150)

"Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpa mereka, dan usirlah mereka dari mana sahaja mereka mengusir kamu; penganiayaan (fitnah) adalah lebih besar daripada pembunuhan, dan janganlah memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di dalamnya. Kemudian, jika mereka memerangi kamu, bunuhlah mereka. Itu balasan ke atas orang-orang tidak percaya." (2:191)

"Sempurnakanlah Haji dan umrah kerana Allah; tetapi jika kamu dihalang, maka pemberian yang mudah didapati, dan jangan cukur kepala kamu sehingga pemberian itu sampai di tempat korban. Jika sesiapa antara kamu sakit, atau ada gangguan di kepalanya, ditebus dengan berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu rasa aman, sesiapa yang nikmati umrah sehingga Haji, maka hendaklah pemberiannya daripada yang mudah didapati, atau jika dia tidak dapati sesuatu, maka berpuasalah tiga hari dalam Haji, dan tujuh apabila kamu kembali. Itu sepuluh, genap; demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak hadir di Masjidil Haram. Dan takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa Allah keras dalam balasan-Nya." (2:196)

"Mereka tanya kamu mengenai bulan haram dan berperang padanya. Katakanlah, 'Berperang padanya adalah sesuatu yang berat, tetapi untuk menghalangi jalan Allah, dan tidak percaya kepada-Nya, dan Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya daripadanya, adalah lebih berat pada pandangan Allah; dan penganiayaan (fitnah) adalah lebih berat daripada pembunuhan.' Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu hingga mereka palingkan kamu daripada agama kamu, jika mereka boleh ......" (2:217)

"Wahai orang-orang yang percaya, jangan langgar tanda-tanda Allah, dan bulan-bulan haram, dan pemberiannya, dan rantai leher, dan juga orang-orang yang kunjungi Rumah Suci bermaksud mencari daripada Pemelihara mereka, pemberian dan kepuasan hati. Tetapi, apabila kamu telah selesaikan, maka burulah binatang buruan. Jangan kerana kebencian pada suatu kaum yang halangi kamu daripada Masjidil Haram, mendesak kamu untuk mencabul. Tolong-menolonglah kamu dalam ketaatan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam buat dosa, dan permusuhan. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah keras dalam balasan-Nya." (5:2)

"Tetapi, apakah yang mereka ada, bahawa Allah tidak akan azab mereka, apabila mereka menghalangi daripada Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah wali-walinya (pelindung-pelindungnya)? Pelindungnya hanyalah orang-orang bertakwa tetapi kebanyakan mereka tidak tahu." (8:34)

"Bagaimanakah ada bagi orang-orang yang sekutukan satu perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang dengan mereka kamu buat perjanjian di Masjidil Haram; selama mereka berlaku lurus terhadap kamu, kamu berlakuluruslah terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka orang-orang bertakwa." (9:7)

"Adakah kamu mengira bahawa pemberian air kepada orang-orang haji, dan pemakmur Masjidil Haram, sama seperti orang yang percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan berjuang di jalan Allah? Mereka tidaklah sama pada pandangan Allah; dan Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim." (9:19)

"Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sekutukan adalah najis (kotor); maka jangan benarkan mereka dekati Masjidil Haram selepas tahun mereka ini ....." (9:28)

"Dia disanjung, yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang lebih jauh di mana sekitarannya Kami berkati, supaya Kami lihatkan kepadanya sebahagian daripada ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Melihat." (17:1)

"Orang-orang tidak percaya, dan halangi jalan Allah dan Masjidil Haram, yang Kami buatkan sama kepada manusia, yang bertekun di dalamnya dan yang berkhemah, dan sesiapa yang tidak hendak hormatinya dengan kezaliman, Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih." (22:25)

"Mereka adalah orang-orang tidak percaya, dan mereka menghalangi kamu daripada Masjidil Haram, dan pemberian yang ditahan daripada sampai di tempat korbannya ....." (48:25) dan,

"Sesungguhnya Allah jadikan benar visi Rasul-Nya, dengan benar: 'Kamu akan masukMasjidil Haram, jika Allah hendaki, dengan aman, kepala kamu tercukur, rambut kamu dipotong pendek, tanpa rasa takut.' Dia tahu apa yang kamu tidak tahu, dan buatkan sebelum itu, satu kemenangan yang dekat." (48:27)

Lantas, daripada ayat-ayat di atas, adalah sukar untuk mengaitkan Nabi Musa dengan Masjidil Haram. Tetapi Nabi Muhammad boleh.

Nabi Musa telah, diceritakan oleh Allah, "menghadap-Nya" sebanyak dua kali. Pertama, setelah baginda tinggalkan keluarga untuk mendapatkan api, dan kedua, setelah tinggalkan saudaranya Harun dan kaumnya untuk diberi "Papan" oleh Allah.

Adakah kedua-dua tempat yang jadi titik permulaan perjalanan Nabi Musa untuk diperlihatkan ayat-ayat Allah itu sama? Ini susah untuk dipastikan. Sekiranya tidak sama maka akan ada dua Masjidil Haram di kaki Gunung Sinai pada hari ini.

Tempat baginda bertolak sukar untuk dikenalpasti. Kalau ada pun tempatnya yang ditunjuk orang maka ia hanya sangkaan belaka. Sementara Masjidil Haram yang jadi tempat bertolak itu adalah sebuah tempat yang sudah diketahui umum seperti dijelaskan oleh ayat berbunyi "orang-orang diberi al-Kitab tahu bahawa itu adalah yang benar daripada Pemelihara mereka" (2:144, iaitu ayat yang pertama  disebut di dalam senarai di atas).

Seperti yang dapat difahamkan daripada ayat-ayat di atas, Masjidil Haram berhubung rapat dengan amalan Haji. Kalau dakwaan mengenai Nabi Musa itu benar, maka di kaki Gunung Sinai, pada hari ini, haruslah terletak juga Rumah Suci dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan Haji.

Justeru, kami tidak setuju perkataan 'dan' dimuatkan di dalam ayat 17:2 untuk mengaitkan dengan Nabi Musa sebagai hamba yang telah diperjalankan untuk diperlihatkan sebahagian daripada ayat-ayat-Nya.

Akan tetapi, kami setuju jika 'dan' di situ diganti dengan 'dan juga' atau 'dan ........ juga'. Dengan itu kelihatan seperti ada persamaan di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Sesungguhnya memang ada persamaan di antara mereka. Firman Tuhan:

"Sesungguhnya Kami utus kepada kamu (semua) seorang Rasul sebagai saksi ke atas kamu, sebagaimana Kami utus kepada Firaun seorang Rasul." (73:15)

Malah, Kitab yang dibawa oleh mereka juga kelihatan sama kerana tiada kitab lain yang mampu beri lebih petunjuk daripada Kitab mereka. Firman-Nya lagi,

"Katakanlah, 'Datangkanlah sebuah Kitab daripada Allah yang lebih beri petunjuk daripada keduanya (Taurat dan al-Qur'an), dan ikutlah ia, jika kamu berkata benar.'" (28:49)

Usaha letak 'dan' di 17:2 untuk mengaitkan Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad, dalam perjalanan untuk diperlihatkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah (17:1) akan, pada hemat kami, palingkan orang (kalau tidak ramai sedikit) daripada Masjidil Haram yang sebenar. Kegiatan itu adalah berat di sisi Allah kerana boleh dianggap sebagai menghalangi orang lain daripada Masjid tersebut yang jadi sebahagian daripada agama. Firman Tuhan,

"Orang-orang tidak percaya, dan halangi jalan Allah dan Masjidil Haram, yang Kami buatkan sama kepada manusia, yang bertekun di dalamnya dan yang berkhemah, dan sesiapa yang tidak hendak hormatinya dengan kezaliman, Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih." (22:25)

Balik ke senarai soalan


49. Mengenai ayat Rum 30:18, adakah yg dimaksudkan zohor juga adalah waktu solat.

Ayat yang disebut bermaksud,

"Bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, pada waktu petang dan waktu zuhur kamu." (30:18)

Seperti yang dapat dilihat, perkataan 'solat' tidak tercatat tetapi hanya frasa segala puji. Frasa diterjemah daripada kalimat alhamdu, yang sama seperti di ayat 2 surah Faatihah berbunyi alhamdu lillaahi rabbi -l'aalamiina.

Oleh yang demikian, ayat di atas tidak mengandungi maksud solat zuhur. Solat itu turut tidak disebut di dalam semua ayat al-Qur'an yang mengandungi perkataan solat.

Waktu zuhur disebut sekali lagi di dalam al-Qur'an. Kali ini ia bermaksud waktu aurat, atau waktu menanggalkan pakaian untuk berehat, bukan untuk solat. Firman-Nya,

"dan apabila kamu tanggalkan pakaian kamu pada waktu zuhur (tengah hari)" - 24:58

Menurut sesetengah pendapat pula, waktu zuhur adalah baik untuk tidur sekejap, atau sepicing, setelah bekerja setengah hari, kerana mutu kerja selepas rehat tersebut akan jadi baik.

Lantaran itu, daripada petunjuk Allah, dapat difahamkan bahawa waktu zohor adalah masa untuk berehat dan memuji-Nya sahaja. Makan dan minum yang lazim dilakukan pada waktu itu tidak perlu disebut kerana ia merupakan kehendak individu apabila tidak berpuasa.

Balik ke senarai soalan