Surah 112
TULUS IKHLAS

(3 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

112:1. Katakanlah, "Dia Allah, Satu,

112:2. Allah, tempat perlindungan yang berkekalan,

112:3. Yang tidak beranak, dan tidak diberanakkan,

112:4. Dan yang setara dengan Dia, tiada sesiapa."

Daftar Surah