Surah 110
PERTOLONGAN

(3 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

110:1. Apabila datang pertolongan Allah, dan kemenangan,

110:2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah berkumpulan-kumpulan,

110:3. Maka sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu, dan mintalah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dialah yang menerima taubat.

Daftar Surah