Surah 105
GAJAH

(5 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

105:1. Tidakkah kamu melihat bagaimana Pemelihara kamu buat terhadap Orang-Orang Gajah?

105:2. Tidakkah Dia buatkan muslihat mereka kepada kesesatan?

105:3. Dan Dia utus kepada mereka burung-burung berduyun-duyun,

105:4. Dengan membalingkan kepada mereka batu-batu daripada tanah liat yang dibakar,

105:5. Dan Dia buatkan mereka seperti daun yang dimakan.

Daftar Surah