Surah 102
PERSAINGAN

(8 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

102:1. Persaingan memesongkan kamu,

102:2. Hingga kamu menziarahi kubur-kubur. 

102:3. Tidak sekali-kali! Kelak kamu akan tahu.

102:4. Kemudian, tidak sekali-kali! Kelak kamu akan tahu. 

102:5. Tidak sekali-kali! Adakah kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin,

102:6. Sungguh, kamu akan lihat Jahim.

102:7. Kemudian, sungguh kamu akan melihatnya dengan mata yang yakin,

102:8. Kemudian kamu akan ditanya, pada hari itu, mengenai kebahagiaan yang sebenar.

Daftar Surah