Surah 100
YANG BERLARI KENCANG

(11 ayat) 

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

100:1. Demi yang lari kencang berdengus-dengus, 

100:2. Yang percikkan api, 

100:3. Yang serang pada waktu subuh (pagi), 

100:4. Yang pancarkan aliran debu, 

100:5. Yang tembus di tengah dengan satu kumpulan! 

100:6. Sesungguhnya manusia tidak berterima kasih (kafir) kepada Pemeliharanya, 

100:7. Dan sesungguhnya dia saksi terhadap itu! 

100:8. Sesungguhnya dia cintai benda-benda yang baik dengan sangatnya. 

100:9. Tidakkah dia tahu bahawa apabila apa yang di dalam kubur dibongkar, 

100:10. Dan apa yang di dalam dada dilahirkan, 

100:11. Sesungguhnya pada hari itu, Pemelihara mereka menyedari mengenai mereka!

Daftar Surah