Surah 95
POHON TIN

(8 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

95:1. Demi tin dan zaitun, 

95:2. Dan Gunung Sinai, 

95:3. Dan tanah (negeri) ini yang aman! 

95:4. Sesungguhnya Kami cipta manusia dalam bentuk yang paling baik, 

95:5. Kemudian Kami kembalikan dia yang paling rendah daripada yang rendah,

95:6. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik ; mereka akan dapati upah yang tidak putus-putus.

95:7. Maka apakah pula yang dustakan kamu mengenai agama (Pengadilan)? 

95:8. Bukankah Allah yang paling adil antara para hakim?

Daftar Surah