Surah 92
MALAM

(21 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

92:1. Demi malam menutupi,

92:2. Dan siang mendedahkan keindahannya, 

92:3. Dan yang mencipta lelaki dan perempuan, 

92:4. Sesungguhnya usaha kamu bermacam-macam.

92:5. Adapun orang yang memberi dan bertakwa,

92:6. Dan mengesahkan yang paling baik,

92:7. Sungguh, Kami akan mudahkan dia pada yang Mudah. 

92:8. Tetapi, adapun orang yang kikir, dan dia kaya,

92:9. Dan mendustakan yang paling baik,

92:10. Sungguh, Kami akan memudahkan dia pada yang Sukar.

92:11. Hartanya tidak berguna baginya apabila dia binasa.

92:12. Sesungguhnya atas Kamilah beri petunjuk, 

92:13. Dan bagi Kamilah yang akhir dan yang pertama.

92:14. Maka Aku beri amaran kepada kamu dengan Api yang menyala-nyala,

92:15. Di dalamnya tiada, kecuali orang yang paling sengsara yang akan dipanggang,

92:16. Yang mendustakan, dan berpaling.

92:17. Dan daripadanya, orang yang sangat bertakwa akan dijauhkan,

92:18. Yang beri hartanya untuk menyucikan dirinya,

92:19. Dan tidak memihak dalam kurniaan kepada seseorang untuk dibalas,

92:20. Hanya menginginkan Wajah Pemeliharanya, Yang Tinggi,

92:21. Dan sungguh, dia akan berpuas hati.

Daftar Surah