Surah 91
MATAHARI

(15 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

91:1. Demi matahari dan kecerahan duhanya (paginya),

91:2. Dan demi bulan bila ia mengikutinya,

91:3. Dan demi siang bila ia mendedahkannya, 

91:4. Dan demi malam bila ia menutupinya! 

91:5. Demi langit dan Yang membinanya, 

91:6. Dan demi bumi dan Yang merentangkannya! 

91:7. Demi jiwa dan Yang membentukkannya, 

91:8. Dan mengilhamkannya kepada kejahatan dan ketakwaan! 

91:9. Beruntunglah orang yang menyucikannya, 

91:10. Dan kecewalah orang yang mengotorinya. 

91:11. Tsamud mendustakan dalam kelampauan batas mereka, 

91:12. Apabila orang yang paling sengsara antaranya bangkit, 

91:13. Kemudian Rasul Allah berkata kepada mereka, "Unta betina Allah; biarkanlah ia minum!" 

91:14. Tetapi mereka dustakannya, dan melukainya, maka Pemelihara mereka binasakan mereka kerana kesalahan-kesalahan mereka, dan mendatarkan mereka, 

91:15. Dan Dia tidak takut akan akibatnya.

Daftar Surah