Surah 90
NEGERI / TANAH

(20 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

90:1. Tidak! Aku bersumpah dengan negeri (tanah) ini,

90:2. Dan kamu seorang penumpang di negeri ini.

90:3. Demi yang memperanakkan (bapa), dan yang dia beranakkan (anak),

90:4. Sesungguhnya, Kami cipta manusia dalam kesusahan.

90:5. Apa, adakah dia sangka tiada sesiapa yang berkuasa terhadapnya,

90:6. Dengan berkata, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak"?

90:7. Apa, adakah dia sangka tiada sesiapa yang melihatnya?

90:8. Tidakkah Kami buatkan baginya dua mata, 

90:9. Dan satu lidah, dan dua bibir,

90:10. Dan memberinya petunjuk di atas dua jalan?

90:11. Namun begitu, dia tidak mendaki pendakian,

90:12. Dan tahukah kamu apakah ia pendakian?

90:13. Merdekakan seorang hamba,

90:14. Atau memberi makan pada hari kelaparan,

90:15. Kepada anak yatim kaum kerabat yang dekat,

90:16. Atau seorang miskin dalam penderitaan. 

90:17. Kemudian dia termasuk antara orang-orang yang percaya, dan saling berwasiat untuk sabar, dan saling berwasiat untuk menjadi yang berpengasihan.

90:18. Mereka itulah Teman Kanan.

90:19. Dan orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Kami, merekalah Teman Kiri,

90:20. Di atas mereka, Api yang menudungi.

Daftar Surah