Surah 89
FAJAR

(30 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

89:1. Demi fajar,

89:2. Dan sepuluh malam,

89:3. Demi yang genap dan yang ganjil,

89:4. Demi malam apabila ia berpergian!

89:5. Adakah pada itu satu sumpah bagi orang yang mengambil berat?

89:6. Tidakkah kamu lihat bagaimana Pemelihara kamu buat terhadap Ad,

89:7. Iram dengan tiang-tiang tinggi,

89:8. Yang serupa dengan apa yang belum pernah dicipta di negeri-negeri,

89:9. Dan Tsamud, yang menebuk batu-batu di lembah,

89:10. Dan Firaun, yang pasak-pasak khemah,

89:11. Yang semuanya melampaui batas di negeri-negeri,

89:12. Dan memperbanyakkan kerosakan di dalamnya?

89:13. Pemelihara kamu mencurahkan kepada mereka satu penyebat azab,

89:14. Sesungguhnya Pemelihara kamu selamanya mengawasi.

89:15. Adapun manusia, apabila Pemeliharanya mengujinya, dan muliakannya, dan rahmatinya, maka dia berkata, "Pemeliharaku muliakan aku."

89:16. Tetapi apabila Dia mengujinya, dan sempitkan rezekinya baginya, maka dia berkata, "Pemeliharaku hina aku."

89:17. Tidak sekali-kali! Tetapi kamu tidak muliakan anak yatim,

89:18. Dan kamu tidak menggesa memberi makan orang miskin,

89:19. Dan kamu memakan pesaka dengan loba,

89:20. Dan kamu cintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

89:21. Tidak sekali-kali! Apabila bumi dihancurkan, sehancur-hancurnya,

89:22. Dan Pemelihara kamu datang, dan malaikat-malaikat, barisan atas barisan,

89:23. Pada hari itu, Jahanam didatangkan; pada hari itu, manusia mengingati; dan bagaimanakah peringatan baginya?

89:24. Dia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku telah dahulukan untuk kehidupanku!"

89:25. Pada hari itu, tiada seseorang yang mengazab seperti azab-Nya,

89:26. Tiada seseorang yang mengikat seperti ikatan-Nya.

89:27. "Wahai jiwa yang tenteram,

89:28. Kembalilah kepada Pemelihara kamu, dengan sangat berpuas hati, sangat memuaskan hati!

89:29. Masuklah kamu di kalangan hamba-hamba-Ku!

89:30. Masuklah kamu Taman-Ku!"

Daftar Surah