Surah 83
YANG MENGURANGKAN SUKATAN

(36 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

83:1. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengurangkan sukatan,

83:2. Yang, apabila mereka menerima sukatan manusia, mengambil sukatan yang penuh.

83:3. Tetapi, apabila mereka menyukat untuk mereka, atau menimbang untuk mereka, mereka mengurangkan.

83:4. Tidakkah mereka itu sangka mereka akan dibangkitkan,

83:5. Pada satu hari yang besar,

83:6. Satu hari apabila manusia berdiri di hadapan Pemelihara semua alam?

83:7. Tidak sekali-kali! Kitab orang-orang jahat adalah di dalam Sijjin.

83:8. Dan tahukah kamu apakah ia Sijjin?

83:9. Kitab yang tertulis.

83:10. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan,

83:11. Yang dustakan Hari Agama (Pengadilan),

83:12. Dan tiada yang dustakannya kecuali setiap orang yang mencabul, yang bersalah.

83:13. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Dongeng orang-orang dahulu kala!"

83:14. Tidak sekali-kali! Tetapi apa yang mereka telah usahakan menguasai hati mereka.

83:15. Tidak sekali-kali! Tetapi pada hari itu, mereka ditutup daripada Pemelihara mereka,

83:16. Kemudian mereka dipanggang di dalam Jahim.

83:17. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Inilah apa yang kamu dustakan."

83:18. Tidak sekali-kali! Kitab orang-orang yang taat adalah di dalam Illiyyin.

83:19. Dan tahukah kamu apakah ia Illiyyin?

83:20. Kitab yang tertulis,

83:21. Disaksikan oleh mereka yang didekatkan.

83:22. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kebahagiaan,

83:23. Di atas sofa, memandangi.

83:24. Kamu kenal pada muka mereka sinaran kebahagiaan,

83:25. Sedang mereka diberi minum dengan wain yang terpilih, ditutup,

83:26. Penutupnya kesturi; maka untuk itu, hendaklah berusaha orang-orang yang berusaha,

83:27. Dan campurannya Tasnim,

83:28. Sebuah mata air, yang meminumnya orang-orang yang didekatkan.

83:29. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa ketawakan orang-orang yang percaya,

83:30. Apabila mereka melalui mereka, mereka saling mengedipkan mata,

83:31. Dan apabila mereka balik kepada keluarga mereka, mereka balik dengan riang gembira,

83:32. Dan apabila mereka lihat mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya, mereka inilah orang-orang yang sesat!"

83:33. Padahal mereka tidak diutus sebagai penjaga-penjaga kepada mereka.

83:34. Maka pada hari ini, orang-orang yang percaya ketawakan orang-orang tidak percaya,

83:35. Di atas sofa memandangi.

83:36. Tidakkah orang-orang tidak percaya diganjarkan atas apa mereka buat?

Daftar Surah