Surah 82
YANG TERBELAH
(19 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

82:1. Apabila langit terbelah,

82:2. Apabila bintang-bintang ditaburkan,

82:3. Apabila laut-laut melimpah-limpah,

82:4. Apabila kubur-kubur dibongkar,

82:5. Maka jiwa (diri) tahu apa yang ia dahulukan, dan yang ia tangguhkan.

82:6. Wahai manusia, apakah yang menipu kamu terhadap Pemelihara kamu Yang Mulia?

82:7. yang mencipta kamu, dan membentuk kamu, dan jadikan kamu seimbang,

82:8. Dan menyusun kamu mengikut bentuk apa yang Dia hendaki?

82:9. Tidak sekali-kali! Bahkan kamu dustakan agama (Pengadilan).

82:10. Sesungguhnya kepada kamu ada penjaga-penjaga,

82:11. Yang mulia, yang menulis,

82:12. Yang tahu apa kamu buat.

82:13. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kebahagiaan,

82:14. Dan orang-orang jahat berada di dalam Jahim,

82:15. Dipanggang di dalamnya pada Hari Agama (Pengadilan),

82:16. Dan tidak juga mereka menghilangkan diri daripadanya.

82:17. Dan tahukah kamu apakah ia Hari Agama?

82:18. Kemudian, tahukah kamu apakah ia Hari Agama?

82:19. Satu hari apabila tiada jiwa memiliki sesuatu untuk menolong jiwa yang lain; pada hari itu, Perintah adalah kepunyaan Allah.

Daftar Surah