Surah 79
YANG MEREGUT
(46 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

79:1. Demi yang meregut dengan hebat,

79:2. Dan yang keluarkan dengan kencang,

79:3. Demi yang berenang dengan tenang,

79:4. Dan yang mendahului dengan tiba-tiba,

79:5. Demi yang mengarah satu urusan!

79:6. Pada hari apabila letupan bergentar,

79:7. Dan yang mengiringi mengikutinya,

79:8. Hati-hati pada hari itu berdebar, 

79:9. Dan pandangan mereka merendah,

79:10. Mereka berkata, “Apa, adakah kami akan dikembalikan seperti keadaan yang mula-mula?

79:11. Apa, apabila kami telah jadi tulang-tulang yang lama dan terbuang?”

79:12. Mereka berkata, “Itu, jika demikian, adalah ambilan yang merugikan!”

79:13. Tetapi ia hanya satu teriakan,

79:14. Dan tiba-tiba mereka dijagakan.

79:15. Sudahkah datang kepada kamu hadis Musa?

79:16. Apabila Pemeliharanya memanggilnya di lembah suci, Thuwa.

79:17. “Pergilah kepada Firaun; sesungguhnya dia melampaui batas.

79:18. Dan katakan, ‘Adakah bagi kamu untuk menyucikan diri kamu,

79:19. Dan aku beri petunjuk kepada kamu pada Pemelihara kamu supaya kamu takut?’”

79:20. Maka dia perlihatkan kepadanya ayat yang besar,

79:21. Tetapi dia dustakan, dan ingkari,

79:22. Kemudian dia berundur, berusaha,

79:23. Kemudian dia kumpulkan dan umumkan,

79:24. Dan dia berkata, “Aku adalah Pemelihara kamu, Yang Tinggi!”

79:25. Maka Allah ambil dia dengan hukuman contoh Akhir Dunia dan yang Pertama.

79:26. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang yang takut!

79:27. Apa, adakah kamu yang lebih kuat dalam ciptaan, atau langit yang Dia bina?

79:28. Dia naikkan bumbungnya, dan mendatarkannya,

79:29. Dan menggelapkan malamnya, dan keluarkan duhanya (paginya).

79:30. Dan bumi, sesudah itu, Dia bentangkannya,

79:31. Daripadanya keluarkan airnya dan padang rumputnya,

79:32. Dan gunung-gunung, Dia letakkannya kukuh,

79:33. Suatu kesenangan bagi kamu dan binatang ternak kamu.

79:34. Kemudian, apabila Malapetaka Besar datang,

79:35. Pada hari apabila manusia mengingati apa yang dia telah usahakan,

79:36. Dan Jahim dihadapkan kepada sesiapa yang melihat,

79:37. Maka, bagi orang yang melampaui batas,

79:38. Dan lebih suka kehidupan dunia,

79:39. Sesungguhnya Jahim adalah tempat menginap.

79:40. Tetapi bagi orang yang takut akan Medan Pemeliharanya, dan melarang jiwa daripada keinginannya,

79:41. Sesungguhnya Taman ialah tempat menginap.

79:42. Mereka tanya kamu mengenai Saat, bilakah ia berlabuh.

79:43. Dengan apakah kamu mengingatkan?

79:44. Kepada Pemelihara kamu kesudahannya.

79:45. Kamu hanyalah pemberi amaran kepada orang yang takut padanya.

79:46. Ia seakan-akan, pada hari mereka melihatnya, mereka tidak tinggal melainkan untuk waktu petang, atau duhanya (paginya).

Daftar Surah