Surah 78
BERITA
(40 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

78:1. Mengenai apakah mereka saling bertanya?

78:2. Mengenai berita besar,

78:3. Yang mengenainya mereka berselisih.

78:4. Tidak sekali-kali! Kelak mereka akan tahu!

78:5. Kemudian, tidak sekali-kali! Kelak mereka akan tahu!

78:6. Tidakkah Kami buatkan bumi sebagai satu buaian,

78:7. Dan gunung-gunung sebagai pasak?

78:8. Dan Kami cipta kamu berpasangan,

78:9. Dan Kami buatkan tidur kamu untuk satu kerehatan,

78:10. Dan Kami buatkan malam untuk satu pakaian,

78:11. Dan Kami buatkan siang untuk satu penghidupan (mata pencarian).

78:12. Dan Kami membinakan di atas kamu tujuh yang kuat,

78:13. Dan Kami buatkan sebuah lampu yang bersinar,

78:14. Dan turunkan dari awan air yang mencurah,

78:15. Supaya Kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,

78:16. Dan kebun-kebun yang subur.

78:17. Sesungguhnya Hari Ketetapan ialah satu waktu yang ditetapkan,

78:18. Pada hari trompet ditiup, dan kamu datang berkumpulan-kumpulan,

78:19. Dan langit dibuka, dan jadi pintu-pintu,

78:20. Dan gunung-gunung diperjalankan, dan jadi fatamorgana.

78:21. Sesungguhnya, Jahanam jadi satu perangkap,

78:22. Bagi orang-orang yang melampaui batas, satu tempat kembali,

78:23. Di dalamnya tinggal dalam masa yang panjang,

78:24. Tidak berasa dingin di dalamnya, dan tiada juga sebarang minuman,

78:25. Kecuali air yang mendidih dan nanah,

78:26. Untuk satu balasan yang setimpal.

78:27. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan suatu hitungan,

78:28. Dan mereka dustakan ayat-ayat Kami dengan pendustaan yang sangat.

78:29. Dan segala sesuatu Kami jumlahkan di dalam sebuah Kitab.

78:30. “Rasalah! Kami tidak tambahkan kamu kecuali dalam azab.”

78:31. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa tempat yang aman,

78:32. Taman-taman dan kebun-kebun anggur,

78:33. Dan perawan-perawan yang berdada penuh, sebaya,

78:34. Dan sebuah piala yang melimpah.

78:35. Di dalamnya mereka tidak dengar percakapan yang sia-sia, tiada yang dusta,

78:36. Untuk satu balasan daripada Pemelihara kamu, satu kurniaan, satu hitungan,

78:37. Pemelihara langit dan bumi, dan semua yang di antara keduanya; Yang Pemurah, dengan-Nya mereka tidak ada kuasa untuk berucap.

78:38. Pada hari apabila Roh dan malaikat-malaikat berdiri dalam barisan-barisan; mereka tidak berkata-kata kecuali dia yang kepadanya Yang Pemurah izinkan, dan yang berkata benar.

78:39. Itu hari yang benar; maka sesiapa yang hendak ambil kepada Pemeliharanya suatu tempat kembali.

78:40. Sesungguhnya Kami beri amaran kepada kamu mengenai satu azab yang dekat, pada hari apabila seseorang akan lihat apa yang tangan-tangannya telah dahulukan, dan orang tidak percaya akan berkata, “Alangkah baiknya jika aku adalah tanah!”

Daftar Surah