Surah 75
HARI KIAMAT

(40 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

75:1. Tidak! Aku bersumpah dengan Hari Kiamat.

75:2. Tidak! Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela.

75:3. Apa, adakah manusia sangka Kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?

75:4. Ia, Kami berkuasa untuk membentukkan semula jari-jarinya.

75:5. Tidak, tetapi manusia hendak buat jahat di hadapannya,

75:6. Dengan menanyai, “Bilakah Hari Kiamat?”

75:7. Tetapi apabila pandangan jadi keliru,

75:8. Dan bulan digerhanakan (ditelan),

75:9. Dan matahari dan bulan dikumpulkan bersama,

75:10. Pada hari itu, manusia berkata, “Ke mana hendak lari?”

75:11. Tidak sekali-kali! Tidak ada tempat berlindung.

75:12. Pada hari itu, tempat menginap adalah kepada Pemelihara kamu.

75:13. Pada hari itu, manusia diberitahu apa yang dia dahulukan, dan yang dia tangguhkan.

75:14. Tidak, manusia jadi satu bukti yang nyata terhadap dirinya,

75:15. Walaupun dia lemparkan alasan-alasannya.

75:16. Janganlah menggerakkan lidah kamu dengannya untuk menyegerakannya,

75:17. Atas Kamilah untuk mengumpulkannya, dan untuk membacakannya.

75:18. Maka, apabila Kami membacanya, kamu ikutlah bacaannya.

75:19. Kemudian atas Kamilah untuk menjelaskannya.

75:20. Tidak sekali-kali! Tetapi kamu cintai yang cepat (dunia),

75:21. Dan tinggalkan akhirat.

75:22. Pada hari itu, muka-muka berseri-seri,

75:23. Memandangi Pemelihara mereka,

75:24. Dan pada hari itu, muka-muka masam,

75:25. Kamu sangka kecelakaan akan diperbuatkan kepada mereka.

75:26. Tidak sekali-kali! Apabila ia sampai di tulang-tulang selangka,

75:27. Dan dikatakan, “Siapakah dia penjampi?”

75:28. Dan dia sangka ia adalah perpisahan,

75:29. Dan betis bertaut dengan betis,

75:30. Pada hari itu, kepada Pemelihara kamu penghalauannya.

75:31. Kerana dia tidak mengesahkan, dan tidak menyembah,

75:32. Tetapi dia dustakannya, dan dia berpaling,

75:33. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.

75:34. Lebih dekat dengan kamu, dan lebih dekat,

75:35. Kemudian lebih dekat dengan kamu, dan lebih dekat!

75:36. Apa, adakah manusia sangka dia akan dibiarkan berjalan-jalan sewenang-wenangnya?

75:37. Bukankah dia setitis mani yang ditumpahkan?

75:38. Kemudian dia setitik dadih darah, dan Dia ciptakan, dan Dia membentukkan,

75:39. Dan Dia buatkan daripadanya dua jenis, lelaki dan perempuan.

75:40. Apa, tidakkah Dia berkuasa untuk menghidupkan yang mati?

Daftar Surah