Surah 74
YANG BERSELUBUNG

(56 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

74:1. Wahai kamu yang berselubung,

74:2. Bangun, dan berilah amaran!

74:3. Dan Pemelihara kamu, agungkanlah,

74:4. Dan pakaian kamu, bersihkan,

74:5. Dan kecemaran, tinggalkanlah!

74:6. Janganlah berbudi, dengan mengharapkan pulangan yang lebih banyak,

74:7. Dan sabarlah untuk Pemelihara kamu.

74:8. Kerana apabila trompet dibunyikan,

74:9. Hari itu hari yang besar,

74:10. Bagi orang-orang tidak percaya, tidaklah mudah. 

74:11. Tinggalkanlah Aku dengan orang yang Aku telah cipta sendirian,

74:12. Dan buatkan baginya harta yang banyak,

74:13. Dan anak-anak hadir,

74:14. Dan buatkan segalanya licin baginya, selicin-licinnya.

74:15. Kemudian dia inginkan supaya Aku menambahkan.

74:16. Tidak sekali-kali! Dia berdegil terhadap ayat-ayat Kami,

74:17. Dan Aku akan paksa dia kepada satu pendakian yang sukar.

74:18. Sesungguhnya, dia fikirkan dan menetapkan,

74:19. Kematian mengambilnya, bagaimanakah dia menetapkan!

74:20. Lagi, kematian mengambilnya, bagaimanakah dia menetapkan!

74:21. Kemudian dia perhatikan,

74:22. Kemudian dia bermuka masam, dan bertambah masam,

74:23. Kemudian dia berundur, dan menyombong.

74:24. Dia berkata, “Tiadalah ini, melainkan sihir yang direka-reka,

74:25. Tiadalah ini, melainkan ucapan manusia.”

74:26. Sungguh, Aku akan memanggangkan dia di dalam Saqar,

74:27. Dan tahukah kamu apa ia Saqar?

74:28. Ia tidak membiarkan, dan tidak juga meninggalkan seseorang,

74:29. Yang menghanguskan manusia.

74:30. Di atasnya sembilan belas.

74:31. Kami lantik hanya malaikat-malaikat untuk menjadi penjaga-penjaga Api, dan bilangan mereka Kami buatkan hanya sebagai satu cubaan bagi orang-orang tidak percaya, supaya orang-orang diberi Kitab meyakini, dan supaya orang-orang yang percaya bertambah dalam keimanan, dan supaya orang-orang diberi Kitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit, dan orang-orang tidak percaya berkata, “Apakah yang Allah hendak dengan ini sebagai satu persamaan?” Maka Allah sesatkan sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki; dan tiada yang tahu tentera Pemelihara kamu kecuali Dia. Dan tiadalah ia, melainkan peringatan bagi manusia.

74:32. Tidak sekali-kali! Demi bulan,

74:33. Dan malam apabila ia berundur,

74:34. Dan subuh (pagi) apabila ia menyinari,

74:35. Sesungguhnya ia satu daripada yang paling besar,

74:36. Sebagai satu pemberi amaran bagi manusia,

74:37. Bagi sesiapa antara kamu yang hendak maju atau mundur.

74:38. Tiap-tiap jiwa ditanggungkan dengan apa yang ia usahakan,

74:39. Melainkan Teman Kanan,

74:40. Di dalam Taman-Taman, mereka saling bertanya, 

74:41. Mengenai orang-orang yang berdosa,

74:42. “Apakah yang mengasakkan kamu ke dalam Saqar?”

74:43. Mereka berkata, “Kami tidak termasuk orang-orang yang menyembah,

74:44. Dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin,

74:45. Dan kami terjun bersama orang-orang yang terjun,

74:46. Dan kami dustakan Hari Agama (Pengadilan),

74:47. Sehingga yang Yakin datang kepada kami.”

74:48. Kemudian pengantaraan daripada pengantara-pengantara tidak bermanfaat kepada mereka.

74:49. Mengapakah dengan mereka, bahawa mereka berpaling daripada Peringatan,

74:50. Seakan-akan mereka keledai yang terkejut,

74:51. Yang lari di hadapan singa?

74:52. Tidak, tiap-tiap lelaki antara mereka hendak supaya diberi naskhah-naskhah gulungan yang terbuka.

74:53. Tidak sekali-kali! Tetapi mereka tidak takut akan akhirat.

74:54. Tidak sekali-kali! Sesungguhnya ia Peringatan,

74:55. Maka sesiapa yang hendak akan mengingatinya.

74:56. Dan mereka tidak mengingatinya, kecuali apa yang Allah hendaki; Dia yang wajar ditakwakan, dan wajar untuk ampunan.

Daftar Surah