Surah 68
PENA

(52 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

68:1. Nun. Demi pena, dan apa yang mereka tulis.

68:2. Kamu bukanlah, dengan rahmat Pemelihara kamu, seorang yang dirasuk.

68:3. Sesungguhnya kamu dapati upah yang tidak putus-putus.

68:4. Sesungguhnya kamu adalah di atas budi pekerti yang besar.

68:5. Maka kamu akan lihat, dan mereka akan lihat,

68:6. Siapa antara kamu yang diuji.

68:7. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang sesat daripada jalan-Nya, dan Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang dapat petunjuk.

68:8. Maka jangan kamu taati orang-orang yang dustakan.

68:9. Mereka inginkan supaya kamu berkompromi, kemudian mereka berkompromi.

68:10. Dan janganlah kamu taati setiap orang yang bersumpah, yang keji,

68:11. Pemfitnah yang berjalan-jalan dengan fitnahan,

68:12. Penghalang kebaikan, pencabul yang berdosa,

68:13. Berbudi kasar; tambahan pula, berkelakuan keji,

68:14. Kerana dia mempunyai harta dan anak-anak.

68:15. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berkata, “Dongeng orang-orang dahulu kala!”

68:16. Kami akan beri dia tanda di atas muncung!

68:17. Sesungguhnya Kami uji mereka sebagaimana Kami uji pemilik-pemilik kebun apabila mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik pada waktu pagi,

68:18. Dan mereka tidak buat pengecualian.

68:19. Kemudian satu kunjungan daripada Pemelihara kamu mengunjunginya sedang mereka tidur,

68:20. Dan pada waktu pagi, ia adalah seperti kebun yang sudah dipetik.

68:21. Pada waktu pagi, mereka memanggil satu sama lain,

68:22. “Berangkatlah awal ke tanaman kamu, jika kamu hendak memetik!”

68:23. Maka mereka bertolak; mereka saling berbisik,

68:24. “Kepada kamu, tiada orang miskin dibenarkan masuk pada hari ini.”

68:25. Dan mereka berangkat awal, dengan menetapkan tujuan mereka.

68:26. Tetapi apabila mereka melihatnya, mereka berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat,

68:27. Tidak, bahkan kami orang-orang yang disamun!”

68:28. Berkata yang paling tengah daripada mereka, “Tidakkah aku kata kepada kamu, ‘Mengapa kamu tidak sanjung?’”

68:29. Mereka berkata, “Allah disanjung, Pemelihara kami; sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim.”

68:30. Dan mereka mendekati, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, menyalahkan satu sama lain.

68:31. Mereka berkata, “Aduhai, celakalah kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas.

68:32. Mudah-mudahan Pemelihara kami tukarkan bagi kami dengan yang lebih baik daripadanya; kepada Pemelihara kami, kami harapkan.”

68:33. Seperti itulah azab; dan azab akhirat adalah lebih besar jika mereka tahu.

68:34. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa ialah Taman-Taman Kebahagiaan dengan Pemelihara mereka.

68:35. Apa, adakah Kami akan buat orang-orang yang muslim seperti orang-orang yang berdosa?

68:36. Mengapakah dengan kamu, bagaimanakah kamu hakimkan?

68:37. Atau, adakah kamu sebuah Kitab, di dalamnya kamu pelajari,

68:38. Yang di dalamnya bagi kamu apa yang kamu pilih?

68:39. Atau, adakah bagi kamu sumpah-sumpah daripada Kami sampai Hari Kiamat, bahawa bagi kamu apa sahaja yang kamu putuskan?

68:40. Tanyalah mereka, siapakah antara mereka yang menjamin terhadap itu!

68:41. Atau, adakah mereka punyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka datangkan sekutu-sekutu mereka, jika mereka berkata benar.

68:42. Pada hari apabila betis disingkap, dan mereka diseru untuk bersujud, tetapi mereka tidak boleh.

68:43. Pandangan mereka merendah, kehinaan menutupi mereka, kerana mereka telah diseru untuk bersujud sedang mereka sejahtera.

68:44. Maka tinggalkanlah Aku bersama orang yang dustakan hadis ini! Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit dari arah yang mereka tidak tahu,

68:45. Dan Aku tangguhkan mereka - sesungguhnya muslihat-Ku teguh.

68:46. Atau, adakah kamu minta kepada mereka upah, lalu mereka diberatkan dengan hutang?

68:47. Atau, adakah yang ghaib di sisi mereka, lalu mereka menulisnya?

68:48. Maka sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan janganlah jadi seperti Teman Ikan, apabila dia memanggil, tercekik di dalam dirinya.

68:49. Sekiranya tidak kerana rahmat Pemeliharanya, tentu dia dilemparkan ke tanah yang terbiar, dalam keadaan terkutuk.

68:50. Tetapi Pemeliharanya memilihnya, dan Dia letakkannya di kalangan orang-orang salih (baik). 

68:51. Orang-orang tidak percaya hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, apabila mereka dengar Peringatan, dan mereka berkata, “Sesungguhnya dia orang yang dirasuk!”

68:52. Dan tiadalah ia, melainkan Peringatan bagi semua alam.

Daftar Surah