Surah 54
BULAN

(55 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

54:1. Saat sudah dekat; bulan terpecah.

54:2. Namun begitu, jika mereka lihat satu ayat, mereka berpaling, dan mereka berkata, "Sihir yang terus menerus!"

54:3. Mereka dustakan, dan ikut keinginan mereka; tetapi tiap-tiap urusan ditetapkan.

54:4. Dan telah datang kepada mereka berita-berita yang mengandungi satu pencegahan,

54:5. Suatu Kebijaksanaan yang dalam maksudnya; namun begitu, amaran-amaran tidak berguna.

54:6. Maka berpalinglah kamu daripada mereka. Pada hari apabila penyeru seru kepada sesuatu yang dahsyat,

54:7. Menjatuhkan pandangan mereka, mereka keluar dari makam-makam mereka, seakan-akan mereka belalang-belalang yang bertaburan,

54:8. Berlari dengan menjulurkan leher mereka kepada penyeru. Orang-orang tidak percaya berkata, "Ini, hari yang sukar!"

54:9. Kaum Nuh telah dustakan sebelum mereka; mereka dustakan hamba Kami, dan berkata, "Seorang yang dirasuk!" Dan dia dicegah.

54:10. Lalu dia menyeru Pemeliharanya, "Aku dikalahkan; tolonglah aku!"

54:11. Kemudian Kami bukakan pintu-pintu langit dengan air tercurah,

54:12. Dan buatkan bumi pancarkan mata-mata air, dan air-air bertemu untuk satu urusan yang ditetapkan.

54:13. Dan Kami bawa dia di atas yang dipapan, dan dipaku,

54:14. Berlayar di bawah pengawasan (mata) Kami - satu balasan ke atas orang yang dinafikan.

54:15. Dan Kami meninggalkannya untuk satu ayat. Adakah sesiapa yang mengingatinya?

54:16. Bagaimanakah pula dengan azab-Ku, dan amaran-Ku?

54:17. Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur'an untuk Peringatan. Adakah sesiapa yang mengingatinya?

54:18. Ad dustakan. Bagaimanakah pula dengan azab-Ku, dan amaran-Ku?

54:19. Kami utus kepada mereka angin yang sangat bising pada satu hari yang malang terus menerus,

54:20. Meregut manusia seakan-akan mereka tunggul-tunggul batang palma yang membantun.

54:21. Bagaimanakah pula dengan azab-Ku, dan amaran-Ku?

54:22. Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur'an untuk Peringatan. Adakah sesiapa yang mengingatinya?

54:23. Tsamud dustakan amaran-amaran,

54:24. Dan berkata, "Apa, adakah kita akan ikut seorang manusia, seorang antara kita? Jika demikian, benar-benarlah kita dalam kesesatan dan kegilaan!

54:25. Adakah Peringatan dilemparkan kepadanya satu-satunya antara kita? Tidak, tetapi dia pendusta yang biadab."

54:26. "Mereka pasti akan tahu esok siapakah pendusta yang biadab.

54:27. Kami utus unta betina sebagai satu cubaan bagi mereka; maka berjaga-jagalah kamu terhadap mereka, dan sabarlah.

54:28. Dan beritahu mereka bahawa air hendaklah dibahagikan antara mereka, masing-masing minum mengikut giliran."

54:29. Kemudian mereka memanggil teman mereka, dan dia menangkapnya, dan melukainya.

54:30. Bagaimanakah pula dengan azab-Ku, dan amaran-Ku?

54:31. Kami utus kepada mereka satu Teriakan, dan jadilah mereka seperti sasak pembuat kandang binatang ternakan.

54:32. Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur'an untuk Peringatan. Adakah sesiapa yang mengingatinya?

54:33. Kaum Lut dustakan amaran-amaran.

54:34. Kami utus kepada mereka angin ribut yang mengandungi batu, kecuali keluarga Lut; Kami selamatkan mereka pada waktu sebelum dinihari,

54:35. Satu rahmat daripada Kami; begitulah Kami balas orang yang bersyukur (berterima kasih).

54:36. Dia telah beri amaran kepada mereka mengenai serangan Kami, tetapi mereka meragui amaran-amaran.

54:37. Dan sesungguhnya, tetamunya mereka goda; maka Kami hapuskan mata-mata mereka, "Maka rasalah azab-Ku, dan amaran-Ku!"

54:38. Pada awal pagi, datang kepada mereka satu azab yang telah ditetapkan.

54:39. "Maka rasalah azab-Ku, dan amaran-Ku!"

54:40. Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur'an untuk Peringatan. Adakah sesiapa yang mengingatinya?

54:41. Amaran-amaran telah datang kepada keluarga Firaun.

54:42. Mereka dustakan ayat-ayat Kami, semuanya, maka Kami ambil mereka dengan ambilan Yang Perkasa, Mempunyai Kuasa.

54:43. Apa, adakah orang-orang tidak percaya daripada kamu lebih baik daripada mereka itu? Atau, adakah bagi kamu kelepasannya dalam zabur-zabur (kitab-kitab)?

54:44. Atau, adakah mereka berkata, "Kami adalah kumpulan yang ditolong"?

54:45. Sesungguhnya kumpulan akan dikalahkan, dan berpaling ke belakang.

54:46. Tidak, tetapi Saat adalah janji temu mereka, dan Saat sangat celaka, dan pahit.

54:47. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah dalam kesesatan, dan kegilaan!

54:48. Pada hari apabila mereka diheret di atas muka-muka mereka ke dalam Api: "Rasalah sekarang sentuhan Saqar!"

54:49. Sesungguhnya Kami cipta segala sesuatu menurut ukuran.

54:50. Perintah Kami hanyalah satu kata, seperti sekelip mata.

54:51. Kami telah musnahkan orang-orang yang segolongan dengan kamu; adakah sesiapa yang mengingati?

54:52. Segala sesuatu yang mereka buat adalah di dalam zabur-zabur (kitab-kitab),

54:53. Dan segala sesuatu, besar atau kecil, adalah ditulis.

54:54. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam taman-taman dan sungai-sungai,

54:55. Di tempat duduk yang sebenar, di sisi Raja Yang Mempunyai Kuasa.

Daftar Surah