Surah 53
BINTANG
(62 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

53:1. Demi bintang apabila ia menjunam,

53:2. Teman kamu tidak sesat, dan tidak juga bersalah,

53:3. Dan tidak juga berkata-kata daripada keinginannya.

53:4. Ini tidak lain hanya satu wahyu yang diwahyukan,

53:5. Yang mengajar dia, yang sangat dalam kekuatan,

53:6. Sangat kuat; dia tegak mengambang,

53:7. Di horizon yang tinggi,

53:8. Kemudian mendekati dan turun,

53:9. Jarak dua ibu panah, atau lebih dekat,

53:10. Kemudian mewahyukan hamba-Nya, apa yang dia wahyukan.

53:11. Hatinya tidak berdusta pada apa yang dia lihat.

53:12. Apa, adakah kamu meragui atas apa yang dia lihat?

53:13. Sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi,

53:14. Di sisi pohon bidara berbatasan,

53:15. Di sisinya taman (jannah) untuk menginap,

53:16. Ketika sesuatu yang menutupi, menutupi pohon bidara,

53:17. Penglihatannya tidak menyimpang, dan tidak juga melampaui batas.

53:18. Sesungguhnya dia telah lihat satu daripada ayat-ayat Pemeliharanya yang paling besar.

53:19. Adakah kamu fikirkan al-Lat, dan al-Uzza?

53:20. Dan Manat yang ketiga, yang lain?

53:21. Apa, adakah bagi kamu lelaki, dan bagi-Nya perempuan?

53:22. Itu, jika demikian, adalah satu pembahagian yang tidak adil.

53:23. Tiadalah ia, melainkan nama-nama yang kamu sendiri namakan, dan bapa-bapa kamu; Allah tidak turunkan kuasa mengenai mereka. Mereka ikut hanya sangkaan, dan apa yang jiwa inginkan; dan sesungguhnya, petunjuk telah datang kepada mereka daripada Pemelihara mereka.

53:24. Atau, dapatkah manusia apa yang dia khayalkan?

53:25. Dan kepunyaan Allah Yang Pertama dan Yang Akhir.

53:26. Berapa banyaknya malaikat yang di langit yang pengantaraan mereka tidak berguna sedikit pun, kecuali setelah Allah mengizin­kan sesiapa Dia hendaki, dan Dia puas hati.

53:27. Orang-orang tidak percayai akhirat namakan malaikat-malaikat dengan nama-nama perempuan.

53:28. Mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya; mereka ikut hanya sangkaan, dan sangkaan tidaklah berguna sedikit pun terhadap kebenaran.

53:29. Maka berpalinglah kamu daripada orang yang berpaling daripada Peringatan Kami, dan hendak hanya kehidupan dunia.

53:30. Itu pencapaian mereka dalam pengetahuan. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang sesat daripada jalan-Nya, dan Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang dapat petunjuk.

53:31. Kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, supaya Dia balas orang-orang yang buat jahat kerana apa yang mereka kerjakan, dan balas orang-orang buat baik dengan yang paling baik.

53:32. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kesumbangan, kecuali kesalahan kecil - sesungguhnya Pemelihara kamu luas dalam ampunan-Nya. Dia sangat-sangat tahu mengenai kamu apabila Dia tumbuhkan kamu dari bumi, dan apabila kamu belum dilahirkan di dalam rahim ibu-ibu kamu; maka janganlah menganggap diri kamu suci; Dia sangat-sangat tahu siapa yang bertakwa.

53:33. Adakah kamu fikirkan dia yang berpaling?

53:34. Dan beri sedikit, dan kemudian tidak merelakan?

53:35. Adakah dia mempunyai pengetahuan yang ghaib, lalu dia melihat?

53:36. Atau, tidakkah dia diberitahu daripada apa yang di dalam naskhah-naskhah gulungan Musa,

53:37. Dan Ibrahim, dia yang membayar sepenuhnya?

53:38. Bahawa orang yang dibebankan tidak memikul beban orang lain,

53:39. Dan bahawa tiadalah bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan,

53:40. Dan bahawa usahanya, sungguh akan dilihat,

53:41. Kemudian diberi balasan kepadanya dengan balasan sepenuhnya,

53:42. Dan bahawa kesudahan adalah kepada Pemelihara kamu,

53:43. Dan bahawa Dialah yang jadikan ketawa, dan jadikan menangis,

53:44. Dan bahawa Dialah yang mematikan, dan yang menghidupkan

53:45. Dan bahawa Dia Sendiri yang mencipta dua jenis, lelaki dan perempuan,

53:46. Daripada setitis mani, apabila ia ditumpahkan,

53:47. Dan bahawa atas-Nya pertumbuhan yang kedua,

53:48. Dan bahawa Dialah yang beri kekayaan dan yang mencukup­kan,

53:49. Dan bahawa Dialah Pemelihara Sirius,

53:50. Dan bahawa Dialah yang musnahkan Ad yang dahulu,

53:51. Dan Tsamud, Dia tidak tinggalkan mereka,

53:52. Dan kaum Nuh sebelum itu - sesungguhnya mereka lebih zalim, dan melampaui batas,

53:53. Dan negeri yang musnah, Dia menjatuhkannya juga,

53:54. Lalu menutupinya dengan yang menutupi.

53:55. Maka pemberian Pemelihara kamu yang manakah kamu meragui?

53:56. Ini seorang pemberi amaran, antara pemberi-pemberi amaran yang terdahulu.

53:57. Yang Dekat sudah dekat,

53:58. Selain daripada Allah, tiada yang menyingkapkannya.

53:59. Maka adakah kamu berasa hairan dengan hadis ini,

53:60. Dan kamu ketawa, dan kamu tidak menangis,

53:61. Sedang kamu keseronokan?

53:62. Maka kamu sujudlah kepada Allah, dan sembahlah!

Daftar Surah