Surah 37 
YANG BERBARIS
(182 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

37:1. Demi yang berbaris dengan barisan-barisan, 

37:2. Dan yang melarang dengan larangan, 

37:3. Dan pembaca-pembaca Peringatan, 

37:4. Sesungguhnya Tuhan kamu Satu, 

37:5. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, Pemelihara Timur-Timur. 

37:6. Kami hiasi langit dunia dengan hiasan daripada bintang-bintang, 

37:7. Dan untuk jaga daripada setiap syaitan yang derhaka.

37:8. Mereka tidak dapat dengar pembesar-pembesar tertinggi kerana mereka dilempar dari tiap-tiap penjuru, 

37:9. Terbuang, dan bagi mereka azab yang kekal, 

37:10. Melainkan siapa yang sambar satu bahagian kecil, dan ia diikuti api yang menembus. 

37:11. Maka tanyalah mereka untuk satu keputusan; adakah mereka yang lebih kuat pada ciptaan (tubuh), atau apa yang Kami cipta? Kami cipta mereka daripada tanah liat yang melekat. 

37:12. Tidak, kamu terhairan-hairan; dan mereka mengejek,

37:13. Dan, apabila mereka diingatkan, mereka tidak ingat, 

37:14. Dan, apabila mereka lihat satu ayat, mereka akan mengejek, 

37:15. Dan mereka berkata, "Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata. 

37:16. Apa, apabila kami sudah mati dan menjadi tanah dan tulang-tulang, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan? 

37:17. Apa, dan bapa-bapa kami, yang dahulu?" 

37:18. Katakanlah, "Ia, dan dalam segala kehinaan." 

37:19. Sesungguhnya ia hanyalah satu teriakan, kemudian tiba-tiba mereka memerhati, 

37:20. Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Inilah Hari Agama (Pengadilan)." 

37:21. "Inilah Hari Penetapan yang padanya kamu dustakan. 

37:22. Kumpullah orang-orang buat kezaliman , dan isteri-isteri mereka, dan apa mereka sembah, 

37:23. Selain daripada Allah, dan tunjukkanlah mereka jalan Jahim! 

37:24. Dan berhentikanlah mereka untuk ditanya, 

37:25. 'Kenapa kamu tidak menolong satu sama lain?'" 

37:26. Tidak, tetapi pada hari ini, mereka serah diri dalam ketundukan, 

37:27. Dan mendekati, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, mereka saling bertanya. 

37:28. Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu datang kepada kami dari kanan." 

37:29. Mereka berkata, "Tidak, bahkan kamu bukanlah orang-orang mukmin, 

37:30. Kami tidak ada kuasa terhadap kamu; tidak, kamulah kaum yang melampaui batas. 

37:31. Maka wajarlah Ucapan Pemelihara kita ke atas kita; kita merasakannya. 

37:32. Demikianlah kami buat kamu bersalah, dan kami sendiri adalah orang-orang yang bersalah." 

37:33. Maka mereka semua pada hari itu adalah orang-orang yang bersekutu dalam azab. 

37:34. Begitulah Kami buat terhadap orang-orang yang berdosa, 

37:35. Kerana apabila dikatakan kepada mereka, "Tidak ada tuhan melainkan Allah", mereka menyombong.

37:36. Dan mereka berkata, "Apa, adakah kami akan tinggalkan tuhan-tuhan kami kerana seorang penyair yang dirasuk?" 

37:37. "Tidak, tetapi dia mendatangkan yang benar, dan mengesahkan para utusan. 

37:38. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, 

37:39. Dan kamu tidak dibalas melainkan dengan apa kamu buat." 

37:40. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang tulus,

37:41. Bagi mereka, rezeki yang diketahui, 

37:42. Buah-buahan; dan mereka adalah orang-orang yang amat dimuliakan, 

37:43. Di dalam Taman-Taman Kebahagiaan, 

37:44. Di atas sofa-sofa berada berhadapan muka, 

37:45. Sebuah piala dari sebuah mata air dikelilingkan kepada mereka, 

37:46. Putih, suatu keseronokan bagi peminum-peminum,

37:47. Padanya tiada kepeningan, dan tiada juga kemabukan,

37:48. Dan di sisi mereka, perawan-perawan bermata besar yang menahan gerlingan mereka,

37:49. Seakan-akan mereka mutiara-mutiara yang tersembunyi.

37:50. Mereka mendekati, sebahagian kepada sebahagian yang lain, mereka saling bertanya. 

37:51. Seorang yang berkata antara mereka berkata, "Aku ada seorang teman yang dipercayai, 

37:52. Yang berkata, 'Adakah kamu orang yang mengesahkan?

37:53. Apa, apabila kami sudah mati, dan menjadi tanah dan tulang-tulang, adakah kami benar-benar akan diberi pengadilan?'" 

37:54. Dia berkata, "Mahukah kamu lihat ke bawah?"

37:55. Kemudian dia lihat, dan melihatnya di tengah-tengah Jahim.

37:56. Dia berkata, "Demi Allah, hampir-hampir kamu binasakan aku,

37:57. Jika tidak kerana rahmat Pemeliharaku, tentu aku termasuk orang-orang yang dihadapkan.

37:58. Apa, adakah kita tidak mati? 

37:59. Melainkan kematian kita yang pertama, dan tidakkah kita diazab? 

37:60. Sesungguhnya inilah kemenangan yang besar, 

37:61. Dan untuk yang serupa dengan ini, hendaklah orang-orang yang beramal mengamalkan." 

37:62. Adakah itu lebih baik sebagai satu sajian atau pokok zaqum?

37:63. Kami membuatnya sebagai satu penganiayaan bagi orang-orang zalim.

37:64. Ia adalah pokok yang keluar di akar Jahim, 

37:65. Seludang-seludangnya seperti kepala-kepala syaitan,

37:66. Dan mereka memakannya, dan dengannya memenuhkan perut-perut mereka,

37:67. Kemudian di atasnya mereka dapat minuman campuran air yang mendidih, 

37:68. Kemudian mereka kembali ke Jahim. 

37:69. Mereka dapati bapa-bapa mereka sesat, 

37:70. Dan mereka berlari di atas jejak-jejak mereka. 

37:71. Sebelum mereka sudah sesat kebanyakan daripada orang-orang dahulu, 

37:72. Dan Kami telah utus di kalangan mereka pemberi-pemberi amaran, 

37:73. dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang diberi amaran, 

37:74. Kecuali hamba-hamba Allah yang tulus. 

37:75. Nuh telah panggil Kami; dan betapa sangat baiknya Penyahut! 

37:76. Dan Kami selamatkannya dan keluarganya daripada kecemasan yang besar, 

37:77. Dan Kami buatkan keturunannya orang-orang yang kekal, 

37:78. Dan Kami meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir. 

37:79. "sejahtera ke atas Nuh di kalangan semua alam!"

37:80. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik,

37:81. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.

37:82. Kemudian, selepas itu Kami tenggelamkan yang lain.

37:83. Daripada golongannya ialah Ibrahim, 

37:84. Apabila dia datang kepada Pemeliharanya dengan hati yang bersih, 

37:85. Apabila dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah? 

37:86. Adakah yang fitnah, tuhan-tuhan selain daripada Allah, yang kamu hendak? 

37:87. Apakah pula sangkaan kamu terhadap Pemelihara semua alam?" 

37:88. Dan dia menghalakan pandangan memandangi bintang-bintang, 

37:89. Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." 

37:90. Tetapi mereka berpaling daripada dia, dengan memusingkan belakang mereka. 

37:91. Kemudian dia beralih kepada tuhan-tuhan mereka, dan berkata, "Apakah yang kamu makan? 

37:92. Kenapa kamu tidak berkata-kata?" 

37:93. Kemudian dia beralih kepada mereka, memukul mereka dengan tangan kanannya. 

37:94. Kemudian tampil ke muka yang lain kepadanya dengan tergesa-gesa. 

37:95. Berkata, "Adakah kamu sembah apa yang kamu ukir,

37:96. Dan Allah cipta kamu, dan apa kamu buat?"

37:97. Mereka berkata, "Binalah satu bangunan untuknya, dan lemparlah dia ke dalam Jahim!" 

37:98. Mereka hendak buat tipu muslihat terhadapnya; maka Kami buat mereka orang-orang yang lebih rendah.

37:99. Dia berkata, "Aku pergi kepada Pemeliharaku; Dia akan beri petunjuk kepadaku.

37:100. Wahai Pemeliharaku, berilah aku yang termasuk orang-orang salih."

37:101. Kemudian kami beri dia berita gembira dengan seorang anak lelaki yang penyantun,

37:102. Dan apabila dia telah sampai umur untuk berusaha bersama dia, dia berkata, "Wahai anakku, aku lihat dalam tidurku bahawa aku mengorbankan kamu; renungkanlah; apakah pandangan kamu?" Berkata, "Wahai ayahku, buatlah apa yang kamu diperintah; kamu akan dapati aku, jika Allah hendaki, termasuk orang-orang yang sabar."

37:103. Apabila mereka sudah tunduk patuh, dan dia mengayunkannya di atas keningnya,

37:104. Kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim,

37:105. Kamu telah mengesahkan visi; begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 

37:106. Ini benar-benar ujian yang nyata."

37:107. Dan Kami menebus dia dengan korban yang besar,

37:108. Dan meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir.

37:109. "sejahtera ke atas Ibrahim!" 

37:110. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 

37:111. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.

37:112. Kemudian Kami beri dia berita gembira dengan Ishak, seorang Nabi, termasuk orang-orang yang salih (baik).

37:113. Dan Kami berkatinya, dan Ishak; dan daripada keturunan mereka, sebahagian buat baik, dan sebahagian buat zalim yang nyata terhadap diri-diri mereka sendiri. 

37:114. Sesungguhnya Kami telah berbudi baik kepada Musa dan Harun, 

37:115. Dan Kami selamatkan mereka, dan kaum mereka daripada kecemasan yang besar. 

37:116. Dan Kami tolong mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang menang. 

37:117. Dan Kami beri mereka Kitab yang jelas, 

37:118. Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus,

37:119. Dan tinggalkan keduanya di kalangan orang-orang yang akhir. 

37:120. "Sejahtera ke atas Musa dan Harun!" 

37:121. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik, 

37:122. Mereka adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.

37:123. Sesungguhnya Elias adalah antara para utusan,

37:124. Apabila dia berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kamu bertakwa? 

37:125. Adakah kamu seru Baal dan tinggalkan pencipta Terbaik? 

37:126. Allah, Pemelihara kamu, dan Pemelihara bapa-bapa kamu yang dahulu?" 

37:127. Tetapi mereka dustakannya; maka mereka adalah antara yang dihadapkan, 

37:128. Kecuali hamba-hamba Allah yang tulus, 

37:129. Dan Kami meninggalkannya di kalangan orang-orang yang akhir. 

37:130. "sejahtera ke atas Elias!" 

37:131. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik. 

37:132. Dia adalah antara hamba-hamba Kami yang mukmin.

37:133. Sesungguhnya Lut adalah antara para utusan,

37:134. Apabila Kami selamatkan dia dan keluarganya kesemuanya, 

37:135. Kecuali perempuan tua yang tertinggal, 

37:136. Kemudian Kami binasakan yang lain, 

37:137. Dan kamu melalui mereka pada waktu pagi, 

37:138. Dan pada waktu malam; tidakkah kamu faham?

37:139. Sesungguhnya Yunus adalah antara para utusan,

37:140. Apabila dia lari ke kapal yang penuh muatan, 

37:141. Dan mencabut undi, dan dia adalah antara yang disangkalkan, 

37:142. Kemudian ikan menelannya, dan dia disalahkan.

37:143. Sesungguhnya, jika dia tidak termasuk orang-orang yang menyanjung, 

37:144. Tentu dia akan tinggal di dalam perutnya hingga hari mereka dibangkitkan, 

37:145. Tetapi Kami lemparkan dia ke tanah yang terbiar, dan dia sakit, 

37:146. Dan Kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok labu.

37:147. Kemudian Kami utus dia kepada seratus ribu, atau lebih, 

37:148. Dan mereka percaya; maka Kami beri kesenangan mereka untuk suatu waktu. 

37:149. Maka tanyalah mereka untuk satu keputusan - adakah untuk Pemelihara kamu anak-anak perempuan, dan mereka anak-anak lelaki? 

37:150. Atau, Kami cipta malaikat-malaikat itu perempuan, sedang mereka adalah saksi-saksi? 

37:151. Ingatlah, sesungguhnya daripada fitnah mereka, mereka berkata, 

37:152. "Allah beranak!" Mereka sebenarnya pendusta-pendusta. 

37:153. Adakah Dia pilih anak-anak perempuan di atas anak-anak lelaki? 

37:154. Mengapakah kamu, bagaimana kamu memutuskan?

37:155. Tidakkah kamu mengingati? 

37:156. Atau, adakah kamu satu kuasa yang nyata? 

37:157. Datangkanlah kitab kamu jika kamu berkata benar!

37:158. Mereka adakan satu pertalian keluarga antara Dia dan jin; dan jin tahu bahawa mereka akan dihadapkan. 

37:159. Allah disanjung, di atas apa yang mereka terangkan, 

37:160. Melainkan hamba-hamba Allah yang tulus. 

37:161. Tetapi bagi kamu, dan apa yang kamu sembah,

37:162. Tidaklah kamu perdayakan sesuatu terhadap-Nya, 

37:163. Melainkan orang yang akan dipanggang di dalam Jahim.

37:164. Tiada antara kami di sana melainkan mempunyai medan yang diketahui. 

37:165. Kami adalah yang berbaris-baris, 

37:166. Kamilah mereka yang menyanjung. 

37:167. Sesungguhnya mereka pasti akan berkata, 

37:168. "Sekiranya kami ada Peringatan daripada orang-orang dahulu, 

37:169. Tentu kami jadi hamba-hamba Allah yang tulus."

37:170. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya; kelak mereka akan tahu! 

37:171. Sesungguhnya Kata Kami telah pun berlalu kepada hamba-hamba Kami, para utusan, 

37:172. Sesungguhnya mereka akan ditolong, 

37:173. Dan tentera Kami, merekalah yang menang. 

37:174. Maka berpalinglah kamu daripada mereka untuk suatu waktu, 

37:175. Dan lihatlah mereka; kelak mereka akan lihat!

37:176. Apa, adakah mereka minta disegerakan azab Kami?

37:177. Apabila ia turun di halaman rumah mereka, betapa buruknya pagi bagi orang-orang diberi amaran!

37:178. Maka berpalinglah kamu daripada mereka untuk suatu waktu, 

37:179. Dan lihatlah; kelak mereka akan lihat! 

37:180. Pemelihara kamu disanjung, Pemelihara Yang Mulia, di atas apa yang mereka terangkan! 

37:181. Dan sejahtera ke atas para utusan, 

37:182. Dan segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.

Daftar Surah