Surah 26
PARA PENYAIR
(227 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

26:1. Tha Sim Mim.

26:2. Inilah ayat-ayat al-Kitab yang jelas.

26:3. Boleh jadi kamu akan binasakan diri kamu kerana mereka bukan orang-orang mukmin.

26:4. Jika Kami hendak, Kami akan turunkan kepada mereka satu ayat dari langit, lalu tengkuk-tengkuk mereka akan tetap tunduk kepadanya.

26:5. Tetapi tiada peringatan yang baru datang kepada mereka daripada Yang Pemurah, melainkan mereka berpaling daripadanya.

26:6. Maka mereka dustakan; sesungguhnya berita-berita akan datang kepada mereka daripada apa yang mereka olok-olokkan.

26:7. Apa, tidakkah mereka renungkan bumi, berapa banyaknya di dalamnya yang Kami tumbuhkan daripada tiap-tiap jenis yang mulia.

26:8. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat, namun begitu kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:9. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:10. Dan apabila Pemelihara kamu panggil Musa, "Pergilah kepada kaum yang zalim,

26:11. Kaum Firaun; mengapa tidak mereka bertakwa?"

26:12. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, aku takut mereka akan dustakan aku,

26:13. Dan dadaku jadi sempit, dan lidahku tidak dapat dilepaskan; maka utuslah kepada Harun.

26:14. Mereka juga ada satu kesalahan yang ada padaku, dan aku takut mereka akan bunuh aku."

26:15. Berkata, "Tidak sekali-kali! Pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat Kami; sesungguhnya Kami bersama kamu, mendengarkan.

26:16. Pergilah kamu kepada Firaun, dan katakan, 'Sesungguhnya kami adalah Rasul Pemelihara semua alam.

26:17. Maka utuslah bersama kami Bani Israil.'"

26:18. Berkata, "Tidakkah kami yang pelihara kamu di kalangan kami sejak kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami bertahun-tahun daripada umur kamu?

26:19. Dan kamu lakukan perbuatan kamu yang kamu telah lakukan, dan kamu termasuk orang-orang tidak percaya!"

26:20. Berkata, "Aku lakukannya tatkala aku termasuk orang-orang yang sesat,

26:21. Maka aku lari daripada kamu, takut pada kamu. Tetapi Pemelihara aku telah beri aku Putusan, dan buat aku antara para utusan.

26:22. Itu adalah satu rahmat yang kamu berbudi kepadaku, bahawa kamu menghambakan Bani Israil."

26:23. Firaun berkata, "Apakah ia Pemelihara semua alam?"

26:24. Berkata, "Pemelihara langit dan bumi, dan apa-apa di antara keduanya, jika kamu yakin."

26:25. Berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Tidakkah kamu dengar?"

26:26. Berkata, "Pemelihara kamu, dan Pemelihara bapa-bapa kamu dahulu kala."

26:27. Berkata, "Sesungguhnya Rasul kamu yang diutus kepada kamu ialah orang yang dirasuk!"

26:28. Berkata, "Pemelihara Timur dan Barat, dan apa-apa di antara mereka, jika kamu faham."

26:29. Berkata, "Jika kamu ambil tuhan selain aku, pasti aku akan buat kamu antara orang-orang yang dipenjarakan."

26:30. Berkata, "Walaupun aku datangkan kepada kamu sesuatu yang jelas?"

26:31. Berkata, "Datangkanlah ia, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

26:32. Maka dia lempar tongkatnya, dan tiba-tiba ia adalah ular yang nyata.

26:33. Dan dia keluarkan tangannya, lalu tiba-tiba, ia menjadi putih bagi orang-orang yang melihat.

26:34. Berkata kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya, "Sesungguhnya ini seorang ahli sihir yang alim (mahir),

26:35. Yang hendak usir kamu daripada bumi kamu dengan sihirnya; apakah yang kamu perintahkan?"

26:36. Mereka berkata, "Tangguhkanlah dia dan saudaranya seketika, dan kirimlah ke kota-kota orang-orang yang mengumpulkan,

26:37. Untuk datangkan kepada kamu tiap-tiap ahli sihir yang alim."

26:38. Maka ahli-ahli sihir dikumpulkan untuk waktu yang ditetapkan, hari yang ditentukan.

26:39. Manusia ditanya, "Adakah kamu akan berkumpul?

26:40. Semoga kita ikut ahli-ahli sihir jika merekalah orang-orang yang menang."

26:41. Kemudian, apabila ahli-ahli sihir datang, mereka berkata kepada Firaun, "Adakah kami benar-benar dapat upah, jika kami orang-orang yang menang?"

26:42. Berkata, "Ia, benar; dan kamu kemudiannya akan jadi di kalangan yang berkedudukan dekat."

26:43. Musa berkata kepada mereka, "Lemparlah kamu apa yang kamu akan lemparkan."

26:44. Lalu mereka lempar tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, dan berkata, "Dengan kemuliaan Firaun, pastilah kami orang-orang yang menang."

26:45. Kemudian Musa lemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba ia telan apa yang mereka palsukan.

26:46. Maka ahli-ahli sihir lemparkan diri, bersujud.

26:47. Mereka berkata, "Kami percaya kepada Pemelihara semua alam,

26:48. Pemelihara Musa dan Harun."

26:49. Berkata, "Kamu percaya kepadanya sebelum aku izinkan kamu! Dia pembesar kamu yang mengajar kamu sihir; sekarang kamu akan tahu! Sungguh, aku akan potong, berselang-seli, tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu, dan kemudian aku akan salib kamu kesemuanya."

26:50. Mereka berkata, "Tidak ada mudarat; sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami balik.

26:51. Kami sangat inginkan bahawa Pemelihara kami akan ampunkan kami atas pelanggaran-pelanggaran kami kerana kami yang pertama antara orang-orang mukmin."

26:52. Dan Kami wahyukan Musa, "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam; sesungguhnya kamu akan diikuti."

26:53. Kemudian Firaun utus ke kota-kota orang-orang yang mengumpulkan.

26:54. "Sesungguhnya mereka ini kumpulan yang sedikit,

26:55. Dan sesungguhnya mereka buat kita marah,

26:56. Dan kita semua berjaga-jaga."

26:57. Maka Kami keluarkan mereka dari taman-taman (jannah) dan mata-mata air,

26:58. Dan harta-harta simpanan, dan medan yang mulia.

26:59. Demikianlah, dan Kami wariskannya kepada Bani Israil.

26:60. Kemudian mereka ikut mereka pada waktu matahari terbit.

26:61. Dan apabila kedua-dua kumpulan berlihat-lihatan, teman-teman Musa berkata, "Kitalah orang-orang yang tersusul."

26:62. Berkata, "Tidak sekali-kali! Sesungguhnya Pemeliharaku bersamaku; Dia akan beri petunjuk kepadaku."

26:63. Kemudian Kami wahyukan Musa, "Pukullah laut dengan tongkat kamu"; dan ia terbelah, dan tiap-tiap bahagian seperti gunung tinggi yang besar.

26:64. Dan di sana Kami dekatkan yang lain,

26:65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dia, kesemuanya.

26:66. Kemudian Kami tenggelamkan yang lain.

26:67. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:68. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:69. Dan bacakan kepada mereka berita Ibrahim.

26:70. Apabila dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"

26:71. Mereka berkata, "Kami sembah patung-patung, dan tetap bertekun padanya."

26:72. Berkata, "Adakah mereka dengar kamu apabila kamu seru?

26:73. Atau mereka manfaatkan kamu, atau mudaratkan?"

26:74. Mereka berkata, "Tidak, tetapi kami dapati bapa-bapa kami buat seperti yang demikian."

26:75. Berkata, "Dan, adakah kamu fikirkan apa yang kamu sembah,

26:76. Kamu dan bapa-bapa kamu yang terdahulu?

26:77. Mereka adalah musuh kepadaku, kecuali Pemelihara semua alam,

26:78. yang mencipta aku, dan Dia, Dia Sendiri beri petunjuk kepadaku,

26:79. Dan Dia, Dia Sendiri beri aku makan dan minum,

26:80. Dan setiap kali aku sakit, Dia sembuhkan aku,

26:81. Yang matikan aku, kemudian hidupkan aku,

26:82. Dan yang aku inginkan akan ampunkan aku atas pelanggaranku pada Hari Agama (Pengadilan).

26:83. Wahai Pemeliharaku, berilah aku putusan, dan satukanlah aku dengan orang-orang yang salih,

26:84. Dan buatlah aku lisan (lidah) yang benar bagi orang-orang yang akhir.

26:85. Buatlah aku termasuk pewaris-pewaris Taman Kebahagiaan,

26:86. Dan ampunkanlah bapaku kerana dia termasuk orang-orang yang sesat.

26:87. Janganlah aibkan aku pada hari apabila mereka dibangkitkan,

26:88. Pada hari apabila harta, dan tidak juga anak-anak lelaki bermanfaat,

26:89. Kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih."

26:90. Dan Taman didekatkan untuk orang-orang bertakwa,

26:91. Dan Jahim dihadapkan kepada orang-orang yang bersalah.

26:92. Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah apa yang kamu sembah,

26:93. Selain daripada Allah? Adakah mereka tolong kamu, atau menolong diri-diri mereka sendiri?"

26:94. Maka mereka dicampakkan ke dalamnya, bersama orang-orang yang bersalah,

26:95. Dan tentera Iblis, kesemuanya.

26:96. Mereka berkata, sedang mereka bertengkar dengan satu sama lain di dalamnya,

26:97. "Demi Allah, kita benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata,

26:98. Apabila kita jadikan kamu sama dengan Pemelihara semua alam.

26:99. Tiadalah ia, melainkan orang-orang yang berdosa yang sesatkan kita.

26:100. Maka kita tidak ada pengantara,

26:101. Dan tiada sahabat, sahabat yang setia,

26:102. Sekiranya bagi kita dapat kembali lagi, dan jadi antara orang-orang mukmin!"

26:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:104. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:105. Kaum Nuh telah dustakan para utusan,

26:106. Apabila saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?"

26:107. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.

26:108. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

26:109. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.

26:110. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku."

26:111. Mereka berkata, "Adakah kami akan percayai kamu, yang orang-orang paling hina ikut?"

26:112. Berkata, "Apakah pengetahuan yang aku ada mengenai apa mereka buat?

26:113. Hitungan mereka hanyalah atas Pemeliharaku, jika kamu sedari.

26:114. Aku tidak akan usir orang-orang mukmin,

26:115. Aku, tidak lain, hanyalah seorang pemberi amaran yang jelas."

26:116. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti, wahai Nuh, pasti kamu akan jadi antara orang-orang yang direjam."

26:117. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, kaumku dustakan aku,

26:118. Maka bukakanlah satu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersamaku."

26:119. Maka Kami selamatkan dia, dan orang-orang yang bersama dia, di dalam kapal penuh muatan.

26:120. Kemudian selepas itu, Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

26:121. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:122. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:123. Ad telah dustakan para utusan,

26:124. Apabila saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?

26:125. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.

26:126. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

26:127. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.

26:128. Apa, adakah kamu bina di tiap-tiap bukit yang tinggi satu ayat (tanda) dengan main-main,

26:129. Dan adakah kamu ambil untuk kamu bangunan-bangunan besar untuk tinggal selama-lamanya?

26:130. Apabila kamu serang, kamu serang seperti orang-orang kejam!

26:131. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku,

26:132. Dan takutilah Dia yang bantu kamu dengan apa yang kamu tahu,

26:133. Bantu kamu dengan binatang ternak dan anak-anak,

26:134. Dan kebun-kebun (jannah), dan mata-mata air.

26:135. Sesungguhnya aku takut bagi kamu akan azab hari yang besar."

26:136. Mereka berkata, "Sama sahaja bagi kami, sama ada kamu tegurkan, atau kamu bukan daripada orang-orang yang beri teguran.

26:137. Ini, tidak lain, hanyalah tabiat orang-orang dahulu kala.

26:138. Dan kami tidak akan diazab."

26:139. Maka mereka dustakan dia; kemudian Kami musnahkan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:140. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:141. Tsamud telah dustakan para utusan.

26:142. Apabila saudara mereka Salleh berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?

26:143. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.

26:144. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

26:145. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.

26:146. Adakah kamu akan dibiarkan dalam apa yang di sini dengan aman,

26:147. Di dalam taman-taman (jannah) dan mata-mata air,

26:148. Dan ladang-ladang yang disemai, dan pohon-pohon palma dengan seludang yang lampai?

26:149. Dan kamu pahat rumah-rumah dengan mahir daripada gunung-gunung?

26:150. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku,

26:151. Dan janganlah mentaati perintah orang-orang yang membazir (berlebihan),

26:152. Yang buat keroskan di bumi, dan tidak membetulkan."

26:153. Mereka berkata, "Kamu hanyalah antara orang-orang yang kena sihir,

26:154. Kamu, tidak lain, hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kami; maka datangkanlah satu ayat, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

26:155. Berkata, "Ini seekor unta betina; baginya minuman, dan bagi kamu minuman, pada hari yang diketahui,

26:156. Dan janganlah sentuh ia dengan kejahatan supaya kamu diambil azab hari yang besar."

26:157. Tetapi mereka melukainya, dan pada waktu pagi, mereka penuh sesal,

26:158. Dan azab ambil mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:159. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:160. Kaum Lut telah dustakan para utusan.

26:161. Apabila saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?

26:162. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,

26:163. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

26:164. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.

26:165. Apa, adakah kamu datangi lelaki daripada semua alam,

26:166. Dengan tinggalkan isteri-isteri kamu yang Pemelihara kamu ciptakan untuk kamu? Tidak, tetapi kamulah kaum yang derhaka."

26:167. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti, wahai Lut, pasti kamu akan jadi antara orang-orang yang diusir."

26:168. Berkata, "Sesungguhnya aku adalah pembenci kepada amalan kamu.

26:169. Wahai Pemeliharaku, selamatkanlah aku dan keluargaku daripada apa mereka buat."

26:170. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kesemuanya,

26:171. Kecuali seorang perempuan tua antara orang-orang yang tinggal.

26:172. Kemudian Kami binasakan yang lain.

26:173. Dan Kami hujani mereka dengan suatu hujan; dan adalah buruk hujan orang-orang diberi amaran.

26:174. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:175. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:176. Penduduk Aikah (hutan belukar) telah dustakan para utusan.

26:177. Apabila Shuaib berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu bertakwa?

26:178. Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,

26:179. Maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.

26:180. Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam.

26:181. Tepatilah sukatan, dan janganlah jadi penipu,

26:182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus,

26:183. Dan jangan kurangkan sesuatu daripada manusia, dan janganlah buat celaka di bumi dengan buat kerosakan.

26:184. Takutilah Dia yang cipta kamu, dan orang-orang dahulu kala."

26:185. Mereka berkata, "Kamu hanyalah antara orang-orang yang kena sihir,

26:186. Kamu, tidak lain, hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kami; sesungguhnya kami sangka kamu termasuk pendusta-pendusta.

26:187. Maka jatuhkan kepada kami serpihan-serpihan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

26:188. Berkata, "Pemeliharaku sangat-sangat tahu apa kamu buat."

26:189. Tetapi mereka dustakan dia; kemudian azab Hari Bayang-Bayang mengambil mereka; sesungguhnya ia adalah azab hari yang besar.

26:190. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.

26:191. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

26:192. Sesungguhnya ia adalah satu penurunan Pemelihara semua alam,

26:193. Dibawa turun oleh Roh Amin (yang dipercayai),

26:194. Ke dalam hati kamu supaya kamu jadi antara orang-orang yang beri amaran,

26:195. Dengan lidah (bahasa) Arab yang jelas.

26:196. Sesungguhnya ia adalah di dalam zabur-zabur (kitab-kitab) dahulu.

26:197. Tidakkah ia satu ayat (tanda) bagi mereka bahawa ulama Bani Israil mengetahuinya?

26:198. Jika Kami turunkannya kepada seorang bukan Arab,

26:199. Dan dia bacakan kepada mereka, tentu mereka tidak akan mukmin (yang percayai) kepadanya.

26:200. Begitulah Kami susupkan ia ke dalam hati orang-orang yang berdosa,

26:201. Yang tidak akan percayainya, sehingga mereka melihat azab yang pedih,

26:202. Yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak sedar,

26:203. Dan mereka berkata, "Adakah kami ditangguhkan?"

26:204. Apa, adakah mereka minta disegerakan azab Kami?

26:205. Apa pendapat kamu, jika Kami beri kesenangan hidup mereka selama beberapa tahun?

26:206. Kemudian datang kepada mereka apa yang mereka telah dijanjikan,

26:207. Tidak berguna kepada mereka, kesenangan hidup yang diberi,

26:208. Tiadalah sebuah bandaraya yang Kami musnahkan, melainkan ia ada orang-orang yang beri amaran,

26:209. Untuk satu peringatan, dan tidaklah Kami buat zalim.

26:210. Tidaklah oleh syaitan-syaitan ia dibawa turun,

26:211. Tidaklah patut bagi mereka, dan tidak juga mereka boleh.

26:212. Sesungguhnya mereka dijauhkan daripada mendengar.

26:213. Maka jangan kamu seru tuhan yang lain berserta Allah, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang diazab.

26:214. Dan berilah amaran kepada kaum kerabat kamu, sanak saudara yang terdekat.

26:215. Rendahkanlah sayap kamu kepada orang-orang yang ikut kamu, orang-orang mukmin,

26:216. Kemudian, jika mereka ingkari kamu, katakanlah, "Aku berlepas diri daripada apa kamu buat."

26:217. Tawakallah (percayakanlah) kamu kepada Yang Perkasa, Yang Pengasih,

26:218. Yang lihat kamu apabila kamu berdiri,

26:219. Dan apabila kamu berbalik-balik antara orang-orang yang sujud.

26:220. Sesungguhnya Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

26:221. Bolehkah aku beritahu kamu, kepada siapakah syaitan-syaitan turun?

26:222. Mereka turun kepada tiap-tiap penyamar yang berdosa.

26:223. Mereka mendengar, tetapi kebanyakan mereka adalah pendusta-pendusta.

26:224. Dan penyair-penyair - orang-orang yang bersalah ikut mereka.

26:225. Tidakkah kamu lihat bagaimana mereka merayau-rayau di tiap-tiap lembah,

26:226. Dan bagaimana mereka kata apa yang mereka tidak buat?

26:227. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan mereka mengingati Allah dengan banyak, dan menolong diri-diri mereka sendiri setelah dizalimi; dan orang-orang buat kezaliman pasti akan tahu di mana tempat balik yang mereka akan dibalikkan.

Daftar Surah