Surah 1
PEMBUKAAN
(7 ayat)

 

1:1. Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

1:2. Segala puji bagi Allah, Pemelihara semua alam.

1:3. Yang Pemurah, Yang Pengasih.

1:4. Merajai Hari Agama (Pengadilan).

1:5. Engkau sahaja kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami mohon pertolongan.

1:6. Tunjukkan kami jalan lurus,

1:7. Jalan orang-orang ke atas mereka Engkau rahmati, bukan orang-orang ke atas mereka dimurkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat.

Daftar Surah